Sådan søger du patent i Brasilien med den nye patentaftale

Publiceret 14-11-2019

Danmark indgik tidligere i år en patentaftale (Patent Prosecution Highway) med Brasilien, som dækker alle tekniske områder. Aftalen sikrer, at danske virksomheder får en hurtigere sagsbehandling på patentansøgninger og en genvej ind på verdens 7. største marked.

Modsat den allerede eksisterende aftale med Brasilien, dækker den nye aftale alle tekniske områder, så danske virksomheder sikres en hurtigere behandling af deres patentansøgninger. Aftalen tilbyder desuden yderligere fleksibilitet for ansøger. Det bliver muligt at indlevere sin første ansøgning i Brasilien, og efterfølgende indlevere en ansøgning i Danmark for derved at benytte dansk sagsbehandling til at fremskynde processen.

 

Hvad skal du vide for at få mest muligt ud af den nye PPH-aftale?

  • Din ansøgning i Brasilien må ikke være underlagt anden fremskyndelsesprocedure
  • Din ansøgning skal være færdigbehandlet i Patent- og Varemærkestyrelsen for at kunne danne grundlag for en PPH-anmodning i Brasilien
  • Den brasilianske ansøgning skal indleveres på engelsk, spansk eller portugisisk
  • Patentkravene i den brasilianske ansøgning skal være de samme som i den danske ansøgning eller have et smallere beskyttelsesomfang
  • Ansøgningen skal indleveres elektronisk, og gebyr for sagsbehandling skal være betalt
  • Ansøgningen skal være offentliggjort
  • PPH-anmodningen skal være ledsaget af den nødvendige dokumentation

 

Selvom aftalen giver mulighed for hurtigere sagsbehandling, er der også visse begrænsninger forbundet med aftalen:

 

  • Den samme ansøger har kun mulighed for at anmode om PPH i Brasilien i én ansøgning om måneden
  • Der kan maksimalt indleveres 400 PPH anmodninger årligt, gældende for alle Brasiliens PPH-aftaler
  • Der kan maksimalt indleveres 100 PPH anmodninger årligt indenfor samme tekniske område, gældende for alle Brasiliens PPH-aftaler

 

Allerede fra den 1. december 2019 giver aftalen danske virksomheder mulighed for at anvende PPH-sporet, når de søger om patent i Brasilien. Den nuværende gennemsnitlige patentsagsbehandlingstid i Brasilien er omkring 8 år, og denne vil blive væsentligt forkortet med den nye aftale.

 

Har du spørgsmål vedrørende PPH-aftalen er du naturligvis velkommen til at kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen, så vi kan guide dig videre.