Husk du kan ændre din mærketype

Publiceret 24-09-2019

For nylig er Patent- og Varemærkestyrelsen begyndt at modtage de første anmodninger om ændring af mærketyper. Har du brug for at ændre mærketype, kan du læse mere her.

Da ændringerne til varemærkeloven og den tilhørende bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2019 steg antallet af typer af varemærker fra to - ordmærker og figurmærker- til ti. Det har ikke kun betydning for nye ansøgere, som for eksempel ønsker at registrere et hologrammærke i stedet for et figurmærke. Den nye varemærkelov og bekendtgørelse gør det også muligt for indehavere af allerede registrerede varemærker at ændre mærketypen, så typen stemmer bedre overens med det beskyttede varemærke.

Du kan med fordel vælge at ændre typen af dit varemærke, hvis gengivelsen af dit varemærke lever op til betingelserne for en af de nye mærketyper. En ændring kan bl.a. være med til at sikre, at dit varemærke vil blive mere tydeligt i registeret, fx når andre undersøger, om de kan komme til at krænke et allerede eksisterende mærke. Det er nemmere at søge efter og finde beskyttede lydmærker, hvis mærketypen i registret angiver, at det er et lydmærke fremfor et figurmærke, og en ændring af mærketypen kan derfor være med til at undgå, at andre uforvarende kommer til at krænke dit varemærke.

Varemærkebekendtgørelsens § 3 indeholder en definition af de enkelte mærketyper, hvor du kan læse mere om, hvad de enkelte typer dækker over.

I den ny bekendtgørelses § 33 er der givet mulighed for, at du kan ændre mærketypen, når følgende to betingelser er opfyldt:

1. Varemærket er registreret som et figurmærke, og
2. Registret indeholder allerede en beskrivelse af mærket, der stemmer overens med den mærketype du ønsker noteret i registret.

Patent- og Varemærkestyrelsen har allerede modtaget de første anmodninger om at ændre mærketypen for allerede registrerede varemærker. Er du ejer af et varemærke, hvor du mener at en anden mærketype passer bedre, er du velkommen til at sende din anmodning ind til os, hvorefter vi vil kontrollere, om din registrering kan ændres til den nye ønskede mærketype.