Nye regler hos USPTO

Publiceret 30-09-2019

Fremover skal du gøre brug af en amerikansk fuldmægtig, når du skal ansøge om et varemærke i USA. Det sker efter, at et stigende antal ansøgninger bliver afslået på grund af fejl.

Den 3. august 2019 blev kravene til udenlandske ansøgere, indehavere og indsigere ændret hos USPTO. Det betyder, at du fremover skal gøre brug af en advokat med en amerikansk licens, når du indsender varemærkerelaterede indlæg til USPTO. De nye reger gælder ikke selve indlevering af internationale ansøgninger gennem Madrid-protokollen, men hvis der opstår problemer med ansøgningen f.eks. at USPTO sender et foreløbigt afslag, vil en amerikansk advokat være påkrævet i det videre sagsforløb.

Ændringen sker efter, at den amerikanske myndighed har oplevet et stigende antal ansøgninger, som enten er falske eller er behæftede med så mange fejl, at de bliver afslået. USPTO oplyser, at de af hensyn til udenlandske ansøgere, nu gør det obligatorisk at gøre brug af en amerikansk fuldmægtig, så også de kan opnå de ønskede rettigheder.

Efter de gamle regler var det kun advokater med amerikansk licens, der kunne repræsentere varemærkeansøgere for USPTO, men i praksis var det mange udenlandske advokater, der bistod ansøgerne. Det blev tilladt under den gamle regel, så længe ansøgninger, indlæg mv. blev underskrevet af ansøgeren, der så officielt repræsenterede sig selv.