Danske erfaringer løfter IP-infrastrukturen i Serbien

Publiceret 30-04-2020

Patent- og Varemærkestyrelsen arbejder sammen med de serbiske myndigheder om at løfte kapaciteten i forhold til beskyttelse og håndhævelse af IPR i landet. I Serbien har styrelsen bistået med at formalisere samarbejdet mellem de relevante myndigheder. Den serbiske model er inspireret af erfaringer fra Danmark. Janne Hedegaard fra Patent- og Varemærkestyrelsen er udstationeret som langtidsrådgiver i Beograd og giver her en kort status på projektet.

Af langtidsrådgiver i Beograd, Janne Hedegaard.

I 2019 påbegyndte Patent- og Varemærkestyrelsen et EU-finansieret twinning-projekt i Serbien. Målet er at bistå den serbiske regering med at løfte niveauet for beskyttelse og håndhævelse af IPR i Serbien. 

Dansk Best Practice introduceres i Serbien
Samarbejdet mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og de serbiske myndigheder har blandt andet fokus på kapacitetsopbygning hos de IP-aktive myndigheder, lovgivningsharmonisering, ”awareness raising” og sidst men ikke mindst administrationsopbygning. 

Et konkret resultat har været en styrkelse af samarbejdet mellem de myndigheder i Serbien, der har ansvaret for IP-håndhævelse. Koordinering mellem politi, toldvæsen, statsadvokatur, sundhedsmyndigheder m.fl. er meget væsentlig. Alle disse myndigheder har et bredere ansvar end IPR, og ressourcerne afsat til IP-håndhævelse er derfor begrænsede. Derfor gælder det om at bruge ressourcerne rigtigt. Erfaringerne fra Danmark har været at øge koordinering, og samarbejde er fremmende for indsatsen imod piratkopiering. Disse erfaringer får de serbiske myndigheder nu gavn af. 

I Danmark faciliteter Ministeriernes Netværk om Piratkopiering regelmæssige møder og dialog mellem myndighederne. Netværket medvirker i øvrigt til at udvikle og koordinere indsatser imod piratkopiering herunder oplysningsindsatser og kampagner, hvor flere myndigheder arbejder sammen. I Danmark fungerer Patent- og Varemærkestyrelsen som sekretariat for netværket, tilsvarende i Serbien hvor IP-kontoret har påtaget sig denne rolle.

Serbien har søgt optagelse til EU
Serbien forhandler i øjeblikket med EU om et fremtidigt medlemskab. En forudsætning er, at lovgivning og administrative procedurer harmonerer med reglerne i EU. Et af de områder, som har EU’s bevågenhed er netop beskyttelse og håndhævelse af IPR. En af de mangler, som EU specifik har peget på, har netop været det manglende samarbejde og koordinering mellem de myndigheder, som arbejder med IP-håndhævelse. Samarbejdet medvirker således ikke alene med at løfte IP-infrastrukturen, men bringer også Serbien et lille skridt tættere på et fremtidigt EU-medlemsskab.

Langvarige samarbejder giver varige resultater
Projektet er en videreførelse af et tilsvarende projekt, som Patent- og Varemærkestyrelsen implementerede i Serbien fra 2014 til 2016. Allerede i det forrige projekt blev arbejdet om øget samarbejde påbegyndt. Det har været en klar fordel, at partnerne kendte hinanden i forvejen, og at eksperterne fra Patent- og Varemærkestyrelsen kendte projektpartnerne fra før. Samtidig har det været tilfredsstillende at se, at det arbejde, som blev lavet i det første projekt, har vist sig bæredygtigt.

Et konkret resultat var nye regler og retningslinjer for tilbageholdelse, opmagasinering og destruktion af piratkopierede varer, som blev udviklet i det forrige projekt. Disse er nu fuldt implementeret og har forenklet arbejdsgangene for håndhævelsesmyndighederne betragteligt.

Patent- og Varemærkestyrelsens langtidsrådgiver i Beograd, Janne Hedegaard, vil løbende skrive indlæg om Serbiens IPR-udvikling og om EU-projektet i Serbien i Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsbrev. Spørgsmål kan rettes til Janne Hedegaard på jhw@dkpto.dk eller sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, Michael Poulsen, mip@dkpto.dk

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.