Ny EU-fælles praksis for brug af formmærker og design på internettet

Publiceret 29-04-2020

Patent- og Varemærkestyrelsen og de øvrige varemærke- og designmyndigheder i EU er blevet
enige om en fælles praksis for brug af formmærker, og hvordan man vurderer offentliggørelse af design på internettet.

Patent- og Varemærkestyrelsen deltager aktivt i Den Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret (EUIPN), der blandt andet har til formål at fremme udviklingen af fælles undersøgelsesstandarder og -praksis for behandlingen af varemærke- og designansøgninger ved de nationale myndigheder i EU og ved EUIPO.

Sammen med EUIPN er Patent- og Varemærkestyrelsen kommet frem til en ny fælles praksis inden for to følgende områder:

  1. CP9 – Fornødent særpræg tredimensionale varemærker (formmærker), der indeholder ord- og/eller figurelementer, når formen ikke har fornødent særpræg i sig selv
  2. CP10 – Kriterier for vurdering af offentliggørelse af design på internettet.

Den nye praksis på de to områder er nærmere beskrevet i vores brugerbrev fra den 30. april 2020.

I brugerbrevet kan du også finde henvisningerne til de relevante dokumenter, som findes i vores Guidelines for Varemærker og Design sammen med dokumenterne: Fællesmeddelelser og praksisdokument for CP9  og Fællesmeddelelser og praksisdokument for CP10