Afgørelse i krænkelsessag: DuPont Nutrition Biosciences påbydes at tilbagekalde varemærker

Publiceret 06-02-2020

Sø- og Handelsretten har i en ny afgørelse fundet, at DuPont Nutrition Biosciences har krænket varemærkerne BB-12 og Bb-12, som Chr. Hansen står bag. Varemærkerne er også kendte som anvendte bakteriestammer i surmælksproduktet Cultura. DuPont Nutrition Biosciences blev påbudt at tilbagekalde varemærkerne BB-12 og Bb-12 i EU.

Sø- og Handelsretten har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences med et midlertidigt forbud ikke må anvende Chr. Hansens varemærke BB-12 for probiotisk bakteriestamme i EU. Sagen blev anlagt den 1. juli 2019 og handler om, hvorvidt Chr. Hansen A/S kan få nedlagt midlertidigt forbud mod, at DuPont Nutrition Biosciences ApS erhvervsmæssigt benytter varemærkerne BB-12, Bb-12 og LGG for særlige probiotiske bakteriestammer.

Varemærkerne var ikke degenereret
Det interessante i sagen er blandt andet spørgsmålet om, hvornår et varemærke er degenereret – og om det gør sig gældende for Chr. Hansens varemærker LGG, BB-12 og Bb-12. Degeneration er enkelt beskrevet den situation, hvor et varemærke går fra at være et kendetegn for en virksomhed til i stedet at blive en generel betegnelse for eksempelvis en bestemt vare. ”Grammofon” er et godt eksempel. Grammofon var engang et beskyttet varemærke, men i dag er det betegnelsen for en maskine til afspilning af lyd og er som begreb allemandseje.

”Et varemærke (fx et ord) er degenereret, når det er blevet så udbredt, at det ikke er muligt at adskille én virksomheds varer og tjenesteydelser fra en andens, da mærket er blevet til en almindelig betegnelse. Et varemærke, der er blevet synonym med varen eller ydelsen selv, er altså ”degenereret”. Dog vil det altid være en konkret vurdering, som eksempelvis i denne sag, om det faktisk er tilfældet, hvorfor man ikke kan sætte generelle retningslinjer op for, hvornår et varemærke er degenereret,” siger Hannah Holm Olsen, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen

I sagen mellem Chr. Hansen og DuPont Nutrition Bioscience bemærker retten desuden, ”… at der må stilles strenge bevismæssige krav for at anse det for godtgjort, at langt størstedelen af den relevante kundekreds nu opfatter varemærket som almindelig betegnelse for varen, og at varemærkeindehaveren derfor har fortabt sin ret.”

Konkret tager Sø- og Handelsretten fat i spørgsmålet om, hvorvidt Chr. Hansens ret over varemærket BB-12 (og varemærket Bb-12) er gyldig, og om varemærkerne er krænket. Retten når frem til, at ingen af varemærkerne er degenererede, og at DuPonts brug af varemærkerne er krænkende. Anvendelsen er i strid med EU-varemærkeforordning artikel 14, og DuPont får derfor midlertidig forbud mod at anvende dem. DuPont påbydes blandt andet af retten at tilbagekalde varer med varemærkerne fra kunder i EU, hvortil der er sket levering (dog ikke slutbrugere). Samt påbydes at tilbagekalde fra kunder i EU al reklame- og markedsføringsmateriale samt produkt- og varebeskrivelser.

Sagen viser desuden, at varemærker som disse er af stor økonomisk værdi for virksomhederne. Det fremgår af sagen, at Chr. Hansen købte stammesamlingen med LGG-stammen og varemærket LGG for ca. 73 mio. EUR. Varemærket udgjorde ca. halvdelen af købsprisen.

Du kan læse hele dommen her