Indien: Bemærkelsesværdig effektivisering på IP-området

Publiceret 19-02-2020

På blot fire år har Indien præsteret en bemærkelsesværdig effektivisering af patent- og varemærkeundersøgelser. Det erfarer sektorrådgiver Trine Bargsteen, der er udstationeret på den Danske Ambassade i New Delhi. I et tæt strategisk samarbejde med de indiske rettighedsmyndigheder skal Danmark bidrage til øget kvalitet, konsistens og gennemsigtighed.

Af sektorrådgiver på den Danske Ambassade i New Delhi, Trine Bargsteen.

Som led i et strategisk sektorsamarbejde (strategic sector cooperation, SSC) samarbejder Patent- og Varemærkestyrelsen med rettighedsmyndighederne i Indien. Samarbejdet er finansieret af Udenrigsministeriet, og formålet er at styrke beskyttelsen af immaterielle rettigheder og forbedre rammevilkårene for investeringer og innovation. Igennem samarbejdet vil Patent- og Varemærkestyrelsen dele danske erfaringer og praksis samt bidrage til kapacitetsopbygning i IP-myndighederne og hos andre relevante IP-aktører. For danske virksomheder med interesse i Indien betyder samarbejdet, at de kan se frem til en målrettet indsats for styrkelse af rammebetingelserne på IP-området. Men hvordan er situationen i dag?

Investeringer, der har været til at føle på
Indien har historisk set været kendt for langsommelig sagsbehandling af patent- og varemærkeansøgninger og mangelfuld håndhævelse. Siden tiltrædelsen af premierminister Narendra Modi’s regering i 2014 har dette dog ændret sig markant. Den indiske regering har igangsat en vidtrækkende indsats for at styrke erhvervsudviklingen og øge udenlandske investeringer. Regeringen anerkender immaterielle rettigheder som et vigtigt ben i denne indsats og har siden 2016 investeret betydeligt i styrkelse af IP-beskyttelsen i landet.

Investeringerne har været til at føle på: Det nationale IP-kontor har forøget bemandingen med først 458 patent- og designsagsbehandlere i 2016 og siden 220 yderligere i 2018. Samlet set er antallet af sagsbehandlere mere end firdoblet på blot fire år. Antallet af varemærkesagsbehandlere er ligeledes forøget betydeligt med mere end 100 nye ansatte. Endelig er IP-kontorets sagsbehandling blevet digitaliseret og effektiviseret.

Markant reducering i behandlingstid
Resultatet er, at behandlingstiden for varemærkeregistreringer er reduceret fra 13-15 måneder helt ned til en enkelt måned i 2018. Ligeledes er ventetiden for patentundersøgelser reduceret til ca. 18 måneder fra, for blot få år siden, at have taget 5 til 7 år. Næste (og større) udfordring er at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen til internationale standarder. Igennem SSC-samarbejdet har Danmark tilbudt at bistå IP-myndighederne i at forbedre konsistens, kvalitet og gennemsigtighed i sagsbehandlingen til fordel for såvel indiske som udenlandske ansøgere.

Udviklingen i Indien har også resulteret i en større åbenhed og samarbejdsvilje over for omverdenen. Eksempelvis blev tre internationale klassificeringstraktater ratificeret i 2019 (Wien-, Nice-, og Locarno-aftalen), ligesom en række nye MoU’er (Memorandum of Understanding) på området senest blev indgået med Singapore, Sverige, Canada og Portugal. Endelig indgik Indien i 2019 en PPH (Patent Prosecution Highway) med Japan. Aftalen, som er en ’pilot’, anses som banebrydende for det internationale samarbejde, da Indien tidligere har været modstander af PPH-aftaler.

Sektorrådgiver på den Danske Ambassade i New Delhi, Trine Bargsteen, vil løbende skrive indlæg om Indiens IPR-udvikling og Danmarks engagement på området i Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsbrev. Spørgsmål kan rettes til Trine Bargsteen på trinba@um.dk eller til landeansvarlig i Patent- og Varemærkestyrelsen, Bjarke Wiehe Bøtcher på bwb@dkpto.dk.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.