CNIPA: Drøftelse af det fremtidige samarbejde med Kina

Publiceret 23-01-2020

Patent- og Varemærkestyrelsen kunne i januar byde China National Intellectual Property Administration (CNIPA) velkommen hos styrelsen i Taastrup. Mødet blev blandt andet brugt til at drøfte det fremtidige bilaterale samarbejde mellem Kina og Danmark.

Patent- og Varemærkestyrelsen har længe haft et direkte samarbejde med  det kinesiske IP-kontor CNIPA. Det var derfor en stor fornøjelse at kunne byde CNIPAs Deputy Commissioner, Mr. HE Zhimin og hans delegation velkommen til et bilateralt møde den 16. januar 2020.

Her drøftede styrelsen og CNIPA det fremtidige samarbejde gennem China-Denmark Joint Work Program, som skal fornyes i 2020. Samarbejdet blev indgået i foråret 2017 med Udenrigsministeriet som dansk koordinator og står blandt andet for videreudviklingen af det strategiske partnerskab mellem Danmark og Kina. Samarbejdets arbejdsprogram består af 58 konkrete samarbejdsområder, der involverer 80 (35 danske og 45 kinesiske) myndigheder, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen.

Samarbejdsområderne i arbejdsprogrammet strækker sig lige fra udveksling af information om lovgivning og praksis på området for immaterielle rettigheder til aftale om mulighed for væsentlig hurtigere sagsbehandling af danske virksomheders patentansøgninger i Kina, den såkaldte Patent Prosecution Highway-aftale.

”Samarbejdet er en væsentlig forudsætning for bedst muligt at kunne varetage dansk erhvervslivs interesser i Kina. Det er vores vurdering, at dansk erhvervslivs udfordringer relateret til beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder i Kina, bedst imødekommes ved fortsat at indgå i en løsningsorienteret dialog med de kinesiske patentmyndigheder. Den dialog, vi har er baseret på en gensidig udbredelse af kendskabet og tilliden til hinandens systemer, ” siger Anne Rejnhold Jørgensen, kontorchef i Politik, Jura og Internationale Projekter i Patent- og Varemærkestyrelsen.

På mødet blev der også indgået aftaler af mere konkret karakter:

”Vi fik genbekræftet et kommende møde med CNIPA’s Commissioner i Kina til maj, hvilket er meget glædeligt. Her er det planen, at en memorandum of understanding mellem det kinesiske og det danske IP-kontor skal fornys. Aftalen skal sikre et fortsat godt og konstruktivt samarbejde mellem myndighederne på såvel politisk som teknisk niveau,” siger Anne Rejnhold Jørgensen.