Nye guidelines for varemærker

Publiceret 23-01-2020

I 2019 trådte den nye varemærkelov i kraft. Vi har derfor opdateret vores Guidelines, så de afspejler lovændringerne.

Varemærker_rettigheder

Ændringerne i Guidelines består både af ændringer i de eksisterende artikler om vores praksis samt ændringer i helt nye artikler. Vi har desuden gennemgået hele strukturen og lavet forbedringer. Du kan finde Guidelines her. I Guidelines kan du også finde vores brugerbrev om ændringerne, hvis du gerne vil se mere detaljeret, hvad ændringerne består i.

Som virksomhed er det vigtigt at beskytte sit varemærke rettidigt. Uden beskyttelse kan det gå ud over virksomhedens konkurrenceevne og indtjening. Det skal den nye varemærkelov, der trådte i kraft i 2019, hjælpe med at lave om på. De nye ændringer i loven skal sikre en mere nutidig og fleksibel lov, og at eksempelvis virksomhedernes behov for at registrere mere varierede varemærker bliver tilgodeset. Ikrafttrædelsen af den nye lov betyder en række væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende varemærkelov, og vi har derfor opdateret vores Guidelines.

Kort om Guidelines
Guidelines er et værktøj, der indeholder en gennemgang af, hvordan reglerne i varemærkeloven og varemærkebekendtgørelsen fortolkes og udmøntes i Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, illustreret med eksempler.