Patent- og Varemærkestyrelsen fortsætter tæt samarbejde med Toldstyrelsen om håndhævelse af IPR

Publiceret 26-06-2020

Indsatsen mod piratkopiering kræver et tæt tværfagligt samarbejde. Toldstyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen og har derfor besluttet at forlænge samarbejdet om håndhævelse af IPR. Sammen vil de to styrelser løfte indsatsen og arbejde tæt sammen om nye initiativer.

Med udgangen af juni forlænger Patent- og Varemærkestyrelsen en samarbejdsaftale med Toldstyrelsen, der har til formål at sikre et fortsat tæt samarbejde mellem de to styrelser i relation til håndhævelse af IPR. Aftalen løber i to år.

Samarbejdet har indtil nu bestået af blandt andet gensidig undervisning, koordination, videndeling og et tæt samarbejde om oplysningsindsatser til forbrugere imod kopivarer.

Toldstyrelsen har desuden ved flere lejligheder stillet eksperter til rådighed på Patent- og Varemærkestyrelsens projekter i tredjelande. Det har haft stor betydning for projekterne at kunne involvere kompetencer fra Toldstyrelsen blandt andet i forbindelse med projekter, der handler om at løfte hele IP-infrastrukturen i det pågældende land.

”Det tværfaglige samarbejde i indsatsen mod piratkopiering er meget vigtig. Nationalt medvirker samarbejdet til at sikre en tæt og god koordination af myndighedernes indsatser, hvilket betyder, at vi kan stå stærkere i kampen mod kopivarer. Vi er derfor glade for, at en ny aftale er på plads og ser frem til at udvide samarbejdet i de kommende år,” siger John Jensen, vicedirektør i Patent- og Varemærkestyrelsen og medlem af den kontaktgruppe, der er etableret omkring samarbejdet..

Begge styrelser deltager desuden i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, hvor 12 myndigheder arbejder tæt sammen om at bekæmpe IPR-krænkelser.