COVID-19 skaber udfordringer og nye muligheder for danske virksomheder i Indien

Publiceret 15-05-2020

Verdens største lockdown har lammet store dele af økonomien, men COVID-19 skaber også muligheder inden for sundhed og tech, hvor danske teknologier kan komme til at spille en endnu større rolle. IP-sektorrådgiver Trine Bargsteen beskriver situationen i Indien og corona-pandemiens indflydelse på handelsforhold og rettighedsbeskyttelse.

Af IP-sektorrådgiver på den Danske Ambassade i New Delhi, Trine Bargsteen.

Indiens første tilfælde af COVID-19 blev registeret d. 30. januar 2020. De efterfølgende måneder fulgte et par håndfulde smittede – alle med en international rejse bag sig. I lang tid så det faktisk ud til, at Indien på magisk vis ville undslippe et større udbrud. I slutningen af marts begyndte smittetrykket dog at stige og den 25. marts 2020 indførte regeringen et nationalt lockdown for landets knap 1.4 mia. indbyggere. Det største af sin slags i verden. I skrivende stund er nedlukningen blevet forlænget to gange senest til den 17. maj 2020. Skønt Indien ligger blandt de 15 lande med flest registrerede smittede, er andelen af smittede meget lav, når landets befolkningsantal tages i betragtning. De hårdest ramte byer, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Indore og Hyderabad, bærer byrden for omkring 40% af smittetilfældene. Andre kommercielle hubs så som Chennai er imidlertid også ramt.

Omfattende nedgang i produktionen – også hos IP-kontoret
Den omfattende og vedvarende lockdown har haft stor betydning for virksomheders, herunder også danske virksomheders, muligheder i Indien på kort sigt. Målt på ledighed har krisen resulteret i et spring i arbejdsløsheden fra under 7% til over 27%. Selv efter at en delvis åbning af økonomien og produktionen blev indført den 20. april, har begrænsninger i medarbejdermobilitet betydet, at mange virksomheder ikke kan genoptage produktionen, fordi de ansatte simpelthen ikke kan komme på arbejde.

Det er også tilfældet for Indiens IP-kontor, som efter godt en måned er åben på begrænset styrke. Alle deadlines er indtil videre udskudt til den 18. maj, men kontoret er dog for nyligt begyndt at udstede ”First Examination Reports (FERs), foreign filing licenses, etc”. Da Indiens IP-kontor er forholdsvist digitaliseret har der under lockdown været mulighed for at benytte kontorets online-platform til at indsende ansøgninger, mv. Det må dog forventes, at COVID-19-situationen vil resultere i længere sagsbehandlingstider for behandling af patent-, varemærke- og designansøgninger i den kommende tid. Som beskrevet i februar-udgaven af nyhedsbrevet, så har IP-kontoret opnået en bemærkelsesværdig forbedring i sagsbehandlingstid og en gennemgribende digitalisering. Så selvom ansøgere må ruste sig med lidt ekstra tålmodighed i disse tider, betyder de store forbedringer, at den indiske myndighed har været langt bedre rustet til at modstå corona-krisen, end hvis den havde ramt for et par år siden. Det vil også komme danske virksomheder til gode.

Fokus på innovation og teknologioverførsel skaber muligheder for danske virksomheder
Indiens håndtering af COVID-19-pandemien har i såvel den offentlige som den private sektor været meget proaktiv. Fra indisk side fjernede man hurtigt begrænsninger i forhold til forskning i nye teknologier, udvikling af medicinske præparater, herunder vacciner. I den forbindelse har der i indiske IP-kredse været debat om, hvorvidt regeringen ville og skulle benytte muligheden for tvangslicens (compulsory licencing) i forbindelse med en mulig kur eller vaccine mod COVID-19. Ifølge lokale medier er det imidlertid ikke planen. Regeringen håber i stedet på, at virksomheder bag lovende behandlinger frivilligt udsteder licens til produktion, som f.eks. Gilead Sciences Inc., der ejer patentet på remdesivir, gjorde den 12. maj. 

Generelt set skaber COVID-19 på lidt længere bane muligheder inden for sundhed og tech, hvor danske teknologier kan spille en endnu større rolle. Sundhed, sundhedsrettede applikationer, herunder målrettet sundhedsteknologi i alle afskygninger vil der være en enorm efterspørgsel efter. Indiens store IT-sektor har i lyset af krisen haft frie hænder til at udvikle løsninger inden for en række områder, bl.a. mobilisering, automatisering, mv., hvilket skaber nye samarbejdsmuligheder for danske virksomheder. COVID-19 har også tydeliggjort vigtigheden af modstandsdygtige samfund, herunder adgang til rent drikkevand, bæredygtige byer og mindre forurening, hvilket kan skabe nye muligheder for Danmarks cleantech-sektor.

Som mange andre steder i verden, kan vi dog allerede nu se et øget fokus på lokal produktion, på bekostning af import. Det kan betyde et behov for i højere grad end tidligere at se på forskellige modeller for samarbejde, teknologioverførsel, joint ventures, mv. Ambassadens handelskamre i New Delhi og Bangalore og Innovation Center Denmark i Indien står klar til at rådgive store og små danske virksomheder til den nye virkelighed i Indien. Kontakt Handelschef Søren Nørrelund Kannik-Marquardsen på sorkan@um.dk eller Handelschef/Chef for Innovation Centre Denmark Jette Bjerrum på jebjer@um.dk for mere information.

Sektorrådgiver på den Danske Ambassade i New Delhi, Trine Bargsteen, vil løbende skrive indlæg i nyhedsbrevet om Indiens IPR-udvikling og Danmarks engagement på området. Spørgsmål kan rettes til Trine Bargsteen på trinba@um.dk eller til landeansvarlig i Patent- og Varemærkestyrelsen, Bjarke Wiehe Bøtcher på bwb@dkpto.dk