Europæisk patentorganisation: Ingen eneret til planter eller dyr

Publiceret 27-05-2020

Den Europæiske Patentorganisations (EPO) øverste appelkammer har truffet en principiel afgørelse, som fastslår, at det i henhold til den europæiske patentkonvention ikke er muligt at tage patent på planter eller dyr, der er frembragt gennem såkaldte ”overvejende biologiske processer”. Det vil sige planter eller dyr baseret på krydsning og efterfølgende udvælgelse.

Sune Stampe Sørensen, direktør, Patent- og Varemærkestyrelsen

”I Danmark skal vi nu og i fremtiden leve af vores viden. Patenter er grundlaget for en stor del af den danske forskning, innovation og vækst og er dermed en vigtigt forudsætning for, at vi kan opretholde det danske velfærdssamfund. Men når det er sagt, så synes det fuldstændigt rimeligt, at ingen skal kunne få patent på naturen ved brug af traditionelle avlsmetoder. Det er noget, vi fra Danmarks side i overensstemmelse med EU’s holdning har arbejdet for at sikre, og derfor er jeg naturligvis glad for, at EPO’s øverste appelkammer er nået frem til samme konklusion,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Tilbage i 2015 konkluderede EPO’s øverste appelkammer ellers, at det udelukkende var de biologiske processer, der ligger bag frembringelsen af planter og dyr, der ikke er patenterbare. Hvorimod selve det biologiske materiale i form af planter, dyr eller dele heraf, der frembringes via såkaldt ”overvejende biologisk processer” godt kunne patenteres.

EPO er reguleret af den Europæiske Patentkonvention og er en international organisation, der er uafhængig af EU. I forlængelse af EPO’s 2015-afgørelse udarbejdede EU-Kommissionen en meddelelse, der tilkendegav, at hensigten med EU-reglerne på området var at ekskludere planter og dyr frembragt ved en overvejende biologisk proces fra patentering. Den nye afgørelse truffet af EPO’s øverste appelkammer bringer den europæiske patentmyndighed på linje med reglerne i den Europæiske Union.

”Det er en meget vigtig og principiel afgørelse, vi er vidne til. På så væsentligt et område som planter, plantemateriale og dyr er det afgørende, at der er enighed om, hvad der skal være patenterbart. Derfor er det glædeligt, at der nu er opnået enighed om, hvilken linje der skal gælde fremadrettet i Europa i dette spørgsmål,” siger Sune Stampe Sørensen.

Læs mere om afgørelsen her: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html