Kan man have eneret til rillede chips?

Publiceret 13-05-2020

Sø- og Handelsretten har nu afgjort, at KiMs ikke kan få eneret til de firkantede chips, Snack Chips, som varemærke. Chipsenes rillede overflade var afgørende for rettens afgørelse. Sagen gør dog ikke tredimensionelle varemærker mindre vigtige, men synliggør, at varemærker er mere end blot ord og logoer.

I en nylig sag har Sø- og Handelsretten afvist, at KiMs kan få eneret til firkantede rillede chips som varemærke.

Sagen starter i 2014, hvor KiMs ansøgte om at få den firkantede chips, Snack Chips, registreret som et tredimensionelt varemærke. Men på baggrund af en indsigelse i 2015, måtte KiMs kort tid efter erfare, at varemærket blev ophævet. Sagen gik herefter videre til Ankenævnet for patenter og varemærker, der besluttede, at mærket skulle forblive ophævet. Og nu har sagen så været en tur forbi Sø- og Handelsretten.

”Det centrale i denne sag er, at et væsentligt kendetegn ved mærket er den firkantede chips’ rillede overflade, og at netop denne overflade har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse. Fordi chipsenes form har denne funktion – altså opnår et såkaldt teknisk resultat – er det ikke muligt at registrere den firkantede og rillede chips som et varemærke,” siger varemærkechef ved Patent- og Varemærkestyrelsen, Hannah Holm Olsen.

Fordi snack-chipsenes udformning ifølge Sø- og Handelsretten følger af ’varens egen karakter’, hvilket vil begrænse konkurrenternes mulighed for at markedsføre varer med samme tekniske løsning, og fordi chipsenes form er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, kan KiMs ifølge retten ikke få eneret til den firkantede og rillede chips som varemærke. 

Sagen gør ikke tredimensionelle mærker mindre vigtige
Afgørelsen er dog ikke en stopklods for tredimensionelle mærker, og formen på en vare kan stadig godt udgøre et varemærke. Men dommen er en påmindelse om, at man skal være opmærksom på, at visse tegn ikke kan registreres, eksempelvis tegn, der udelukkende består af en form, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat fx som i dette tilfælde en smagsoplevelse.

”Det er vigtigt at huske, at fokus i denne sag har været chipsenes tekniske karakter. Altså det der giver chipsene deres konsistens og smagsoplevelse. Sagen gør derfor ikke tredimensionelle mærker mindre vigtige. Et tredimensionelt mærke kan fortsat være afgørende for din forretning og kan beskytte dine varer, hvis fx en af dine varer med en bestemt form har kendetegnsfunktion,” siger Hannah Holm Olsen.

Et formmærke er et varemærke, som består af eller omfatter en tredimensionel form, herunder beholdere, emballage, varen selv eller dens udseende. Af kendte formmærker med kendetegnsfunktion findes eksempelvis Toblerones trekantede emballage.

Et tredimensionelt mærke skal desuden have ”særpræg” for at blive registreret, hvilke ofte kræver, at man skal vise mærket indarbejdet som varemærke fx ved at påvise, at forbrugerne allerede kender mærket og opfatter det som et kendetegn for den virksomhed, der har det. Læs her mere om krav til tredimensionelle mærker.

Fakta

Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 forbyder registrering af formmærker, der består af en form eller en anden egenskab, der enten:

1. følger af varens egen karakter,

2. er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller

3. giver varerne en væsentlig værdi.

Formålet med reglen er overordnet at undgå, "at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer", jf. dommen T-508/08 (Bang & Olufsen), præmis 53.