Brasilien: Danske virksomheder kan se frem til bedre rammebetingelser på IP-området

Publiceret 15-03-2020

Med et ønske om økonomisk vækst har den brasilianske regering, siden den tiltrådte i begyndelsen af 2019, haft et stort fokus på initiativer, der understøtter markedsvilkår, frihandel, innovation og IP-infrastruktur. Danske virksomheder kan blandt andet se frem til bedre rammebetingelser på IP-området, fortæller sektorrådgiver, Lasse Wulff Andersen, der er udstationeret på den Danske Ambassade i Brasilia.

Af sektorrådgiver på den Danske Ambassade i Brasilia, Lasse Wulff Andersen.

Brasilien satser stort på initiativer, der understøtter det kommercielle marked. Det betyder blandt andet øget støtte til innovations- og start-up-miljøet, international handel samt en massiv satsning på styrkelse af IP-systemet i Brasilien – til gavn for både brasilianske og udenlandske virksomheder.

Brasiliansk fokus på internationale kommercielle forhold
Danmark indgik som det første land i verden en PPH-aftale (Patent Procescution Highway) med Brasilien, der dækker alle brancher og industrier. Dialogen herom blev igangsat og ført fra ambassaden i Brasília og var integreret i det strategiske sektorsamarbejde (Strategic Sector Cooperation, SSC) om innovation og digitalisering, som Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) er ansvarlig for i samarbejde med det brasilianske IP-agentur og økonomi­ministerium. Samarbejdet er finansieret af Udenrigsministeriet og implementeres af en sektorrådgiver på ambassaden i Brasilia og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Efterfølgende har Brasilien indgået lignende aftaler med en række lande, fx Storbritannien, USA, Japan og Kina.

Brasilien var en væsentlig drivkraft bag indgåelsen af Mercosur-aftalen i juni 2019. Der er tale om en associeringsaftale mellem EU og Mercosur-landene (Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay), som udmærker sig ved at indeholde en ambitiøs frihandelsaftale, der indebærer liberalisering af mere end 90 pct. af den eksisterende samhandel. Aftalen vil træde i kraft, når ratifikationsprocesserne er afsluttet og forventes at medføre markant øget vækst i forhold til samhandlen mellem de to regioner.   

Endnu et signal om Brasiliens kommercielle internationalisering er landets stærke ønske om et medlemskab af OECD, hvilket er rykket nærmere. IP-infrastruktur og offentlig digitalisering er områder, som OECD ønsket styrket i Brasilien. Det er områder, som understøttes af det dansk-brasilianske SSC-samarbejde.  

Målrettet indsats for bedre rammebetingelser
Det overordnede formål med SSC-samarbejdet er at styrke rammevilkårene for innovation, herunder beskyttelse af immaterielle rettigheder. Desuden indeholder SSC-samarbejdet et pilotprojekt inden for IP-området i Argentina og et komponent, der knytter sig til offentlig digitalisering i Brasilien.

Igennem samarbejdet deler PVS danske erfaringer og praksis samt bidrager til kapacitetsopbygning i IP-myndighederne og hos andre relevante IP-aktører. For danske virksomheder med interesse i Brasilien betyder samarbejdet, at de kan se frem til en målrettet indsats for styrkelse af rammebetingelserne på IP-området. Det brasilianske marked er i dag verdens 7. største forbrugsmarked og forventes at være det 5. største forbrugsmarked i 2023.

Siden SSC-samarbejdet mellem PVS og det brasilianske IP-kontor startede, er sagsbehandlingstiden på IP-rettigheder faldet i Brasilien og den enorme back-log af patentansøgninger (ca. 250.000) er nærmest halveret. Derudover er Brasilien er tiltrådt Madrid-protokollen, hvilket forventes at medføre, at det bliver markant lettere at få registreret sit varemærke.

Endelig er der etableret et innovations­netværk mellem Danmark og Brasilien med fokus på matchmaking inden for innovation, forskning og produktudvikling samt kommercialisering af IP-rettigheder. Innovationsnetværket har fokus på agribusiness, sundhed og bæredygtig energi. Netværket er et samarbejde mellem den danske ambassade i Brasilia, det danske innovationscenter i São Paulo og det Brasilianske agentur med ansvar for IP-rettigheder.

Sektorrådgiver på den Danske Ambassade i Brasilia, Lasse Wulff Andersen, vil løbende skrive indlæg om Brasiliens innovationsudvikling og IP-område samt Danmarks engagement på området i Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsbrev. Spørgsmål kan rettes til Lasse Wulff Andersen på laswan@um.dk eller til landeansvarlig i Patent- og Varemærkestyrelsen, Søren Christian Thomsen på sct@dkpto.dk.