IP-konference i Kroatien: Intellectual Property for the European Union in a World of Challenges

Publiceret 05-03-2020

Patent- og Varemærkestyrelsen deltog den 19. – 20. februar i den kroatiske formandsskabskonference "Intellectual Property for the European Union in a World of Challenges". Konferencen satte bl.a. fokus på, hvilken rolle IPR kan spille i forhold til at fremme innovation, vækst og grøn omstilling til gavn for hele samfundet. Få her et overblik over konferencens fokuspunkter.

Under overskriften Think small first blev IP-konferencen i Kroatien åbnet med gennemgangen af en række analyser fra European Patent Office (EPO) og European Union Intellectual Property Office (EUIPO), som bl.a. belyser sammenhængen mellem innovation, IPR og vækst samt barriererne for små virksomheders brug af IPR.

Ikke overraskende havde konferencen ligeledes et stort fokus på den grønne omstilling. Europa-Kommissionen præsenterede deres visioner for, hvordan IP-rettigheder kan bidrage til at gøre Europa grønnere, og der blev i den forbindelse drøftet, hvordan bl.a. designreglerne og databeskyttelsesreglerne bedst muligt indrettes, så de giver virksomhederne en stærk beskyttelse samtidigt med, at det er muligt for forbrugere og virksomheder at reparere og genbruge eksisterende produkter.

World Intellectual Property Organization (WIPO) havde en præsentation af deres online platform for udveksling af grøn teknologi, WIPO Green, hvor de bl.a. redegjorde for udbredelsen af platformen og efterspurgte yderligere opbakning fra interessenterne.

IPR som driver for vækst og konkurrenceevne i EU
Konferencen havde desuden et stort fokus på, at IPR er en nøgle til vækst og konkurrenceevne i EU. Kommissionen nævnte blandt andet ved flere lejligheder, at det er afgørende, at forskning kommercialiseres - og at produkter produceres - indenfor EU, så innovationen kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i EU. Samtidigt blev det understreget, at IP-reguleringen naturligvis skal give virksomhederne incitamenter til innovation, men nok så væsentligt, at IP-systemets opgave også er at sikre, at resten af samfundet får adgang til denne innovation.

Afslutningsvis var forretningshemmeligheder på dagsordenen. Tyveri af forretningshemmeligheder kan have betydelige økonomiske konsekvenser for EU og resten af den vestlige verden. En rapport fra Kommissionen anslår eksempelvis, at EU i 2025 vil miste 1 mio. jobs på grund af tyveri af forretningshemmeligheder.