To nye EU-fællesmeddelelser om praksis på varemærkeområdet

Publiceret 01-07-2021

Ny praksis om nye typer af varemærker og anbefalinger for beviser i varemærkesager er blevet til i et samarbejde mellem i Den Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret (EUIPN) og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Patent- og Varemærkestyrelsen deltager aktivt i EUIPN, der blandt andet har til formål at fremme udviklingen af fælles undersøgelsesstandarder og -praksis for behandlingen af varemærke- og designansøgninger ved de nationale myndigheder i EU og ved EUIPO.

Sammen med EUIPN er Patent- og Varemærkestyrelsen i Konvergens Programprojektet CP11 kommet frem til en ny fælles praksis om ”Nye typer af mærker: Undersøgelse af formelle krav og hindringer for registrering”.

Derudover har ankeinstanserne i EU’s medlemsstater og EUIPO’s Boards of Appeal samarbejdet i Konvergens Programprojektet CP12 om en fællesmeddelelse, der indeholder anbefalinger om ”Beviser i varemærkeklagesager: Indgivelse, struktur og fremlæggelse af beviser samt behandling af fortrolige beviser”.

Den nye praksis er nærmere beskrevet i vores brugerbrev af den 30. juli 2021. Her kan du også finde henvisningerne til de relevante dokumenter.

Vil du modtage brugerbreve fra Patent- og Varemærkestyrelsen? Tilmeld dig