Genstart: IPR som vækstmotor

Publiceret 02-06-2021

Vi befinder os i en tid, hvor det er vigtigere end nogensinde at forstå sit strategiske ståsted på forskellige markeder, i konkurrencen eller samarbejdet med andre virksomheder og derfor også i arbejdet med IPR. Med blandt andet besøg af WIPO’s generaldirektør, Daren Tang, stiller vi på dette års IP-rettens Dag skarpt på strategisk brug af IPR, og vi belyser emnet fra en række aktuelle vinkler.

Verden mødte i 2020 en krise af uforudsigelige dimensioner. Alt blev sat på hold. For mange virksomheder betød det, at den operationelle praksis blev udfordret, og det stillede krav til deres evne til at tænke nyt og omsætte det i forretningen på kort tid.

Nu ser vi fremad. Og i genstarten af vores samfund spiller IPR en vigtig rolle. Det er vækstmotoren for vores virksomheder, der skal nu skal agere i en ny virkelighed.

Det er ikke nok at tilegne sig rettigheder. De skal også bruges strategisk for at skabe værdi og innovation. Men hvordan kan IPR anskues strategisk? Og hvordan opnår man som virksomhed helt konkret, at rettigheder aktivt bidrager til vækst og en stærk konkurrenceposition?

De spørgsmål besvarer vi på IP-rettens Dag, når vi med et stærkt panel af talere debatterer temaerne

  • Strategisk brug af IPR i udlandet
  • IPR i en grøn dagsorden
  • Brug af utraditionelle varemærketyper
  • Hvor bevæger verden sig hen?

I år afholdes IP-rettens Dag torsdag den 11. november 2021 i Charlottehaven, København Ø.

 

Se program og tilmeld dig