Varsling: Kommunikation via digital post lukker i perioden 26.-29. november 2021

Publiceret 19-11-2021

For at forberede overgang til MitID og NDGP lukkes der for kommunikation via digital post mellem myndigheder og privatpersoner samt virksomheder i perioden 26.- 29. november 2021. Det er alle brugere af digital post blevet orienteret om af Digitaliseringsstyrelsen. Lukningen har også konsekvenser for den digitale kommunikation til og fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Post fra Patent- og Varemærkestyrelsen

Post fra Patent- og Varemærkestyrelsen, du skulle have modtaget i perioden 26. – 29. november 2021, vil blive leveret, når der bliver åbnet for den digitale post den 30. november 2021.

Det betyder, at du vil have 1-4 dage kortere tid til at reagere på vores brev. Det er mindre end sædvanligt, men fortsat i gennemsnit et mindre tidstab, end hvis vi afsender med fysisk post, som er mindst 5 dage undervejs.

Post til Patent- og Varemærkestyrelsen

Du skal overholde de frister, som er angivet i de breve, vi har sendt til dig, og som falder på de dage, nedlukningen varer. Det betyder, at du må benytte dig af alternative kommunikationskanaler i nedlukningsperioden. 

Hvis du har spørgsmål til digital post i perioden 26. -29. november 2021, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 43508301 eller via e-mail.

Læs mere om nedlukningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.