Dansk producent af beskyttelsesglas til smartphones vinder strid i retten: ”Panserglas” er et beskyttet varemærke

Publiceret 09-09-2021

”Panserglas” er et beskyttet varemærke og ikke en betegnelse for et beskyttelsesglas til smartphones. Det fik Hinnerup-virksomheden PanzerGlass A/S medhold i af Sø- og Handelsretten, der nu har afsagt dom i en sag om uretmæssig brug af ordet ”panserglas”.

Er ”panserglas” en betegnelse for et beskyttelsesglas til smartphones, eller er det et beskyttet varemærke? Det er Hinnerup-virksomheden PanzerGlass A/S og virksomhederne TechAmmo Aps og Selek Danmark Aps uenige om.  PanzerGlass A/S anlagde i 2020 sag mod de to virksomheder for at forbyde dem at bruge ”panserglas” i forbindelse med salg og markedsføring af beskyttelsescovers og beskyttelsesfilm til laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets. Og det har Sø- og Handelsretten med en dom nu givet virksomheden ret i.

Selvom ”panserglas” er et almindeligt ord, vurderer Sø- og Handelsretten, at ordet er et varemærke for visse skærmbeskyttelsesprodukter. Det skyldes, at PanzerGlass er registreret som et EU-varemærke og at den registrering vil blive efterladt værdiløs og være illusorisk, hvis andre virksomheder bruger ”panserglas” som en generel betegnelse for skærmbeskyttelsesprodukter. Endelig vurderer retten, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at ’panserglas’ er udvandet som varemærke og blevet til en generel betegnelse.

”Sagen her er et godt eksempel på, at et varemærke kan have stor værdi for en virksomhed. Samtidig viser sagen, at en registreret rettighed er et godt grundlag for at håndhæve ens rettighed og beskytte den investering, man har foretaget,” siger Henriette Vængesgaard Rasch, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Uden en varemærkerettighed vil virksomheder stå langt svagere i forhold til at værne om deres forretning.

”Vi ved fra flere undersøgelser, at mange små og mellemstore virksomheder desværre ikke får registreret deres varemærker eller design. Det kan koste dem dyrt i en konfliktsituation. Måske har man ikke den rettighed, man troede, eller man kan ikke dokumentere dens eksistens, og så kan man stå man med et nærmest uoverstigeligt problem.  Derfor opfordrer vi alle virksomheder til at forholde sig til deres rettigheder og sikre sig, at deres eksistens kan dokumenteres,” siger Henriette Vængesgaard Rasch.

TechAmmo Aps og Selek Danmark skal tilsammen betale mere end en kvart million kroner til PanzerGlass A/S og i sagsomkostninger.

Dommen er afsagt den 30. august 2021 og kan ankes til Landsretten indtil 4 uger fra domsafsigelsen.

Du kan blive klogere på rettigheder her: https://www.dkpto.dk/bliv-klogere-paa-rettigheder

Du kan læse hele dommen her: https://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt.16692/BS-9582-2017-SHR-og-BS-26278-2020-SHR.2310.aspx