Sådan tager erhvervslivet imod IP Handlingsplanen

Publiceret 14-09-2021

Erhvervsministeren har lanceret en ambitiøs national handlingsplan for immaterielle rettigheder med 16 initiativer, der skal hjælpe virksomheder med at beskytte deres produkter og idéer. Det vækker glæde i dansk erhvervsliv.

IP Handlingsplanen skal få flere og særligt små og mellemstore virksomheder til at beskytte deres innovation med patenter, varemærke- og designrettigheder. For selvom Danmark er et innovativt og teknologitungt land, så er mange danske virksomheder ikke gode nok til at få rettighederne til deres idéer sammenlignet med virksomheder i andre EU-lande. 

Tiltaget vækker glæde i dansk erhvervsliv: 

”For erhvervslivet og især iværksættere og SMV’er er det virkelig positivt, at der lanceres en IP-handlingsplan, som kan hjælpe danske virksomheder med at stå stærkt i den internationale konkurrence. Den nødvendige beskyttelse og håndhævelse af danske virksomheders immaterielle rettigheder, er altafgørende for virksomhedernes muligheder for at investere og forske i nye teknologier og løsninger og samtidig tiltrække innovativ og kvalificeret arbejdskraft. Undersøgelser viser, at der er store potentielle vækst- og finansierings muligheder, hvis man som virksomhed beskytter sine immaterielle rettigheder, og som også kan åbne op for nye markeder og samarbejdspartner – kort sagt det giver mere spillerum for virksomhederne,” siger adm. direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen. 

Også Dansk Erhverv ser gode muligheder i handlingsplanen: 

”Med handlingsplanen får vi en handlekraftig strategi, der skal sikre et fundament under vores innovative virksomheders konkurrenceevne, ikke mindst vores idérige SMV’er. Det er særdeles positivt for i Danmark lever vi i høj grad af de gode idéer, herunder inden for life science og grønne teknologier, og de hænger ofte sammen med patentbeskyttelse. Derfor er jeg rigtig glad for handlingsplanens mange gode initiativer, som jeg ser frem til kommer ud i virkeligheden og arbejde for Danmarks fremtidige vækst,” siger administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen. 

I rådgiverbranchen er glæden også stor: 

”Øget nationalt fokus og større politisk bevågenhed på IP-området og dets rammer er selvfølgelig noget, som vi i rådgiverbranchen hilser varmt velkommen. Det er en forudsætning for vores kunder, som både tæller små og store virksomheder, at rammerne er i orden, og at vi har et velfungerende IP-system både her i Danmark og i udlandet. Vi glæder os til at bidrage til et styrket arbejde med at øge kendskabet til IPR og til at synliggøre værdien af rettigheder blandt iværksættere og virksomheder,” siger Mikkel Roed Trier, formand, ADIPA.