Et varemærke styrker nye virksomheders mulighed for at overleve de første svære år

Publiceret 17-02-2022

Under halvdelen af nystartede virksomheder overlever de første fem år. Med et registreret varemærke øger man mulighederne for succes, lyder det fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Årets første kvartal er traditionelt højsæson for opstart af nye virksomheder og med udsigt til, at corona-pandemien er på retur, forudser Henriette Vængesgaard Rasch, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen, at dette forår kan blive særligt travlt.

Men uanset optimismen viser historiske data fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen, at kun omkring 45 pct. af nystartede virksomheder er i live efter fem år. Med oddsene imod sig, er det klogt at sikre sig bedst muligt, og det kan man blandt andet gøre ved at registrere et eller flere varemærker, råder Henriette Vængesgaard Rasch:

”Tallene viser tydeligt, at de virksomheder, der registrerer mindst et varemærke, klarer sig statistisk set bedre end virksomheder uden.”

Styrker muligheden for vækst

Varemærkechefen henviser til en analyse den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, gennemførte i 2021 og som viser, at små og mellemstore virksomheder med et europæisk registreret varemærke har 21% højere indtjening pr. medarbejder end tilsvarende virksomheder uden varemærke.

”Jeg vil gerne slå fast, at det er ikke alle nye virksomheder, der har brug for et varemærke, men der er mange flere, der burde søge om et varemærke,” siger Henriette Vængesgaard Rasch.

En analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen viser nemlig, at ni ud af ti virksomheder med under 50 ansatte ikke sørger for at sikre deres rettigheder gennem f.eks. varemærker eller patenter. En del, fordi de ikke ved nok om det, men de fleste nok fordi, de ikke tænker på det.

Varemærker har mange funktioner

”Et varemærke er først og fremmest med til at sikre synlighed i markedet og styrke virksomhedens brand,” siger Henriette Vængesgaard Rasch.

Men det har også andre funktioner, og varemærkechefen opfordrer virksomheder til at kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen for at blive hjulpet godt på vej.

”Inden virksomheder søger om et varemærke, kan vi kan blandt andet hjælpe dem med at få et første overblik over, hvad konkurrerende virksomheder har af registrerede varemærker. Dermed mindskes risikoen for at komme for tæt på andres rettigheder. For sker det, kan de sidenhen blive tvunget til at finde et nyt varemærke og dermed risikere at have spildt tid og penge på markedsføring af det oprindelige,” siger hun.

Varemærkechefen råder samtidig nystartede virksomheder til at overveje at tale med en professionel rådgiver om, hvorvidt det kan have værdi at få registreret et varemærke. 

”Det er med til at sikre robusthed for virksomheden i de turbulente første år og styrke væksten i de næste”, siger Henriette Vængesgaard Rasch.

Faktaboks: Sådan registrerer du et varemærke

  • Med en Dialogsøgning får du i samarbejde med en af Patent- og Varemærkestyrelsens søgeeksperter mulighed for at finde relevante registrede varemærker og få netop den vejledning du har behov for.
    Send ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen med navn og evt. logo. Notér de kategorier (f.eks. tøj, maling eller transportvirksomhed), som varemærket skal beskyttes inden for.
  • Det koster fra 2.000 kr. at registrere et varemærke i Danmark og fra ca. 6300 kr., hvis varemærket skal registreres og beskyttes i hele EU.
  • Der er en god ide at søge professionel rådgivning i forbindelse med registrering af varemærker.
  •  Læs mere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside

Læs mere om rapport fra Erhvervsstyrelsen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-02/Nye_virksomheder_i_Danmark_feb.2021_FINAL-a.pdf

Læs mere om data fra Danmarks Statistik her: https://www.statistikbanken.dk/KONKEU

Læs mere om EUIPO og EPO’s rapport her: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf

Læs mere om Patent- og Varemærkestyrelsens analyse: ”Analyse af danske iværksætteres og små virksomheders brug af immaterielle rettigheder” her: PVS_Sammenfatning_Analyse_af_danske_ivaerksættere_Dec2020_web.pdf (dkpto.dk)