Er du klar til at bruge WIPO’s nye standard for biosekvenser?

Publiceret 15-06-2022

Den 1. juli 2022 træder WIPO’s nye standard for biosekvenser i patentansøgninger, ST. 26, i kraft. Det betyder, at du skal overholde en række nye krav til fx filformat og -struktur.

Den nye standard gælder for sekvenslister i alle patentansøgninger med indleveringsdato fra og med den 1. juli 2022. Sekvenslister i ansøgninger, der er indleveret inden den 1. juli 2022, skal fortsat overholde WIPO Standard ST.25.

Vær særligt opmærksom på regler for afdelte ansøgninger

En afdelt ansøgning er en ny ansøgning. Den dag, en afdelt ansøgning bliver indleveret, er den indleveringsdag, der bestemmer, om en medindleveret sekvensliste skal følge WIPO Standard ST.25 (indleveringsdag op og med 30. juni 2022) eller ST.26 (indleveringsdag fra og med 1. juli 2022). Du kan altså godt have en stamansøgning, der følger ST.25 og en afdelt ansøgning, der følger ST.26.

Hvis du har spørgsmål 

Du kan læse mere om den nye standard i WIPOs FAQs. WIPO har også udviklet værktøjet, WIPO Sequence, som kan hjælpe dig, når du skal udforme sekvenslister i henhold til ST.26.

Patent- og Varemærkestyrelsen har nedsat en lille ekspertgruppe, som sidder klar til at besvare dine spørgsmål om den nye standard. Send os en e-mail, hvis du har brug for hjælp.