Kriminelle bagmænd producerer flere kopivarer indenfor EU’s grænser end tidligere

Publiceret 09-03-2022

Kopivarer bliver i stigende omfang ikke kun distribueret, men også produceret indenfor EU’s grænser. Det fastslår en ny rapport fra Europol og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO.

Kriminelle bagmænd har fundet nye veje til at få kopivarer frem til forbrugerne. Selvom kopivarer oftest produceres udenfor EU’s grænser, så bliver de i stigende grad ikke kun distribueret, men også produceret, indenfor EU’s grænser. Det konkluderer en ny rapport fra Europol og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO.

Den tendens ses ved, at stadigt mere falskt emballagemateriale og halv-færdige produkter findes ved EU’s toldgrænser. Ifølge rapporten tyder det på, at Europa i stigende grad også enten huser hele produktionen af kopivarerne, eller at bagmændene i stigende grad færdiggør produktionerne her.

Distributionen af kopivarer udgør fortsat en alvorlig trussel både mod forbrugernes sundhed og sikkerhed, og for den europæiske økonomi, konkluderer rapporten. Ifølge de seneste data fra OECD og EUIPO estimeres det, at den samlede import af kopivarer til EU udgør op til 5,8 pct. svarende til 119 milliarder euro om året. 
Barbara Suhr-Jessen, sektionschef hos Patent- og Varemærkestyrelsen, siger om den nye rapport:

”Vi ser endnu engang, at IPR-kriminalitet har alvorlige konsekvenser for både virksomhederne, forbrugerne og samfundet generelt. Rapporten underbygger samtidig vigtigheden af, at IPR-kriminalitet nu igen er inkludereret i EU’s prioriteter til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Det må forventes at styrke bekæmpelsen af kopivarer i EU i de kommende år," 

Rapporten bekræfter desuden billedet af, at det ikke længere kun er luksusvarer, der bliver forfalsket, men at det i dag er nærmest alle typer af varer – fx også tøj, elektronik, parfume, kosmetik, tobaksprodukter, lægemidler og legetøj.

Læs den nye rapport fra EUIPO og Europol her

Læs mere om kopivarer generelt på www.jegvælgerægte.dk, og find eksempelvis en række gode grunde til at vælge de ægte varer frem for de falske. Siden drives af Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelse. På hjemmesiden findes desuden en samling af en lang række rapporter på området - se fx IP Crime and Its Link to other Serious Crimes – Focus on Poly-criminality

Fakta om danske myndigheders arbejde for at bekæmpe kopihandel

  • Danmark er blandt de lande, som yder en stærk indsats til bekæmpelse af handlen med kopivarer. 12 myndigheder samarbejder tæt om at bekæmpe problemet gennem Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser.
  • Patent- og Varemærkestyrelsen driver ’Hotline om kopivarer’, som yder vejledning til både forbrugere og virksomheder - herunder om både forebyggende tiltag og håndhævelse overfor kopister.
  • Forbrugerne kan søge hjælp på jegvælgerægte.dk og finde tips til, hvordan man undgår at købe kopivarer. Find tjeklisten til nethandel her.