Høring om muligt nyt enheds-SPC

Publiceret 24-03-2022

EU-Kommissionen har indledt en interessenthøring for at få input til en mulig introduktion af et enheds-SPC og/eller en harmonisering af de processuelle regler for udstedelsen af nationale SPC’er.
Formålet med det vil være at gøre SPC-systemet mere tilgængeligt og effektivt til gavn for blandt andet sundhedssektoren.

Som et led i EU-Kommissionens handlingsplan for intellektuel ejendomsret kigger kommissionen i øjeblikket på det fragmenterede Europæiske system for supplerende beskyttelsescertifikater, også kaldet SPC.
I den forbindelse har de i øjeblikket en høring, som de opfordrer alle med relevans til at deltage i.

For selvom EU-Kommissionen finder det nuværende SPC-system effektivt som incitament til at udvikle nye medicinske produkter, så er det samtidigt EU-Kommissionens vurdering, at forskellene i administration og håndhævelse EU-landene imellem, samt et manglende enheds-SPC i forlængelse af det kommende enhedspatent, skaber uhensigtsmæssigheder i form af manglende effektivitet og for høje omkostninger.

Derfor har Kommissionen indledt deres interessenthøring omkring en mulig introduktion af et enheds-SPC og/eller en harmonisering af de processuelle regler for udstedelsen af nationale SPC’er, som ville være med til at forbedre de førnævnte problematikker.

Høringen løber frem til d. 5. april 2022.
Hvis du vil læse mere om høringen eller deltage, så har Kommissionen udviklet et “Call for evidence” papir, der bl.a. opridser Kommissionens indledende overvejelser, de problemer som søges adresseret samt mulige løsninger.
Både ”Call for evidence” papiret og høringen kan findes her: Medicinal & plant protection products – single procedure for the granting of SPCs (europa.eu)

Det vil være meget velkomment, at en eventuel besvarelse til EU-Kommissionen også videresendes til Patent- og Varemærkestyrelsen på svar@dkpto.dk.

FAKTA: SPC er en intellektuel ejendomsret, der forlænger patentbeskyttelsesperioden for specifikke lægemidler og plantebeskyttelsesmidler.