Varsling: Kommunikation via digital post lukker i perioden 18.-21. marts 2022

Publiceret 11-03-2022

Danmark overgår til en ny løsning for digital post. Som et led i overgangen lukkes der for kommunikation via digital post mellem myndigheder og privatpersoner samt virksomheder i perioden 18. marts kl. 17 frem til 21. marts kl. 9. Det er alle brugere af digital post blevet orienteret om af Digitaliseringsstyrelsen. Lukningen har også konsekvenser for den digitale kommunikation til og fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Post fra Patent- og Varemærkestyrelsen

Post fra Patent- og Varemærkestyrelsen, du skulle have modtaget i perioden fra og med den 18. – 21. marts 2022 kl. 9:00, vil blive leveret, når der bliver åbnet for den digitale post den 21. marts 2022 kl. 9:00.

Det betyder, at du vil have 1-4 dage kortere tid til at reagere på vores brev. Det er mindre end sædvanligt, men fortsat i gennemsnit et mindre tidstab, end hvis vi afsender med fysisk post, som er mindst 5 dage undervejs.

Post til Patent- og Varemærkestyrelsen

Du skal overholde de frister, som er angivet i de breve, vi har sendt til dig, og som falder på de dage, nedlukningen varer. Det betyder, at du må benytte dig af alternative kommunikationskanaler i nedlukningsperioden. 

Hvis du har spørgsmål til digital post i perioden 18. -21. marts 2022, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 43508301 eller via e-mail.

Læs mere om nedlukningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.