Fluisense har brugt deres rettigheder til at rejse kapital og beskytte deres brand

Publiceret 20-10-2022

Med en målsætning om at gøre alt rigtigt første gang, beskyttede iværksætterduoen Sten Velschow og Malene Schrøder fra start deres virksomhed Fluisense ved at tage patent på deres opfindelse og registrere deres varemærke. Det har haft afgørende betydning for den foreløbige rejse mod succes.

Iværksætter Sten Velschow
Iværksætter Sten Velschow

Som dyrlæge i en medicinalvirksomhed har Sten Velschow taget mange blodprøver i alle døgnets timer, når han skulle teste, hvordan lægemidler virker på dyr, inden de bruges af mennesker. Det krævede døgnbemanding og en hel del administration, og det var derfor en både omkostningstung og yderst ressourcekrævende aktivitet.

Da Sten Velschow en dag hjemme i privaten skilte en båndoptager ad, slog idéen ham: Et lille bærbart device, der automatisk tager blodprøver og opbevarer dem hensigtsmæssigt på en form for kassettebånd. Idéen blev senere til virksomheden Fluisense, og et produkt kaldet ’Fluispotter’, der automatisk tager blodprøver på dyr. På den måde undgår man at fastholde og at stikke dyr mange gange i døgnet. Ønsket med opfindelsen var derfor både at gøre arbejdet lettere og billigere og samtidig at sikre dyrene den bedst mulige oplevelse.

En del af strategien

Med sin baggrund fra medicinalindustrien, hvor patenter står højt på dagsordenen, var Sten Velschow fra starten klar over, at det kun kunne gå for langsomt med at få lavet en patentansøgning, hvis idéen skulle realiseres. Da virksomheden, hvor han arbejdede, afslog projektet, kastede han sig i 2009 selv ud i et iværksættereventyr udstyret med en bog om, hvordan man ansøger om patent. To år senere fik han Malene Schrøder med ombord. Malene Schrøder er ligesom Sten Velschow uddannet dyrlæge, og tog derfor del i rejsen med at videreudvikle produktet og få det ud på markedet.

”Jeg skrev patentansøgningen ved at læse en bog om emnet. Alt i det her projekt bygger på en utrolig naivitet”, siger Sten Velschow, og Malene Schrøder supplerer: ”I hvert fald en ukuelig tro på, at det nok skal lykkes”.

Udover at ansøge om patent på deres produkt, registrerede de også deres firmanavn som et varemærke fra start:
”Filosofien var, at hvis man vil gøre noget, der er væsentligt, bliver man nødt til at gøre det fuldt ud. Derfor fik vi fra start registreret vores varemærke, så vi ikke risikerede at bygge en forretning op omkring et firmanavn, som andre allerede havde”.

Derfor fik vi fra start registreret vores varemærke, så vi ikke risikerede at bygge en forretning op omkring et firmanavn, som andre allerede havde

Tag testen: Find ud af, hvilken type beskyttelse, der passer til din idé

Deres kunder begyndte at ringe til os

Da Fluisense til en konference inden for medicinalindustrien blev forvekslet med en anden dansk virksomhed, hvis navn lå overraskende tæt på deres, blev der handlet med det samme, og lynhurtigt blev en sag sat i gang. Det viste sig, at den anden virksomhed ikke havde et registreret varemærke, og at deres navn var for tæt på Fluisense, så kunderne forvekslede de to virksomheder.

Den anden virksomhed havde ligesom Fluisense allerede opbygget et brand. Alligevel blev de nødt til at lukke deres hjemmeside og stoppe brugen af deres virksomhedsnavn. Så på trods af, at virksomheden var lykkedes med at oprette et domænenavn, måtte de alligevel ikke bruge det, da domænenavnet var knyttet op på virksomhedsnavnet, som de ikke havde ret til.

”For os synliggjorde hele sagsforløbet værdien af vores varemærke. Både fordi vi var i stand til at håndhæve vores ret, men også fordi vi selv var sikre på ikke at krænke andres rettigheder, da vi i sin tid søsatte Fluisense”.

Læs mere om, hvordan du kan beskytte dit navn

Afgørende for investorer

Udover at give arbejdsro har virksomhedens rettigheder åbnet døre, da der skulle rejses økonomisk kapital til realisering af idéen:

”Vi var aldrig kommet i gang uden rettigheder! Jeg ville ganske enkelt være blevet afvist i døren af investorerne”, siger Sten Velchow.

Økonomisk kapital var en nødvendig saltvandsindsprøjtning fra start. Men som mange andre iværksættere oplever det, har Fluisense både haft op- og nedture. De opnåede tidligt at rejse kapital, fordi andre troede på dem og deres idé. Samtidig har de brugt nogle år på at undersøge om produktet også kunne bruges til mennesker. Det var både dyre, men også lærerige år for virksomheden, der med to dyrlæger som foundere, nu satser benhårdt på netop det veterinære marked. Fordi Fluisense har styr på deres rettigheder, kan de løbende søge om ny kapital, og de har derfor sikret sig muligheden for fortsat at skalere forretningen den vej.

I dag er det ikke længere Sten Velschow, der selv varetager virksomhedens strategiske arbejde med IP-rettigheder. De har nu hyret hjælp udefra, så de kan holde fokus på deres egentlige vision om at udbrede brugen af ’Fluispotter’, der er med til at gøre arbejdet med at teste og sikre lægemidler nemmere og bedre for alle parter.

Det får du ud af at registrere et varemærke

  • Et varemærke sikrer dit brand. Varemærket er ofte kernen i forbrugerens kendskab til din forretning. Derfor er varemærket en vigtig del af at beskytte det brand og omdømme, du opbygger hos dine kunder.
  • Varemærke kan forhindre kopister. Du kan bruge dit varemærke til at forhindre efterligninger og konkurrenter, der kopierer dit brand eller lægger sig for tæt op af det. Med et registreret varemærke står du væsentligt stærkere, hvis der opstår en konflikt.
  • Et varemærke kan give investorer sikkerhed. Hvis du ikke registrerer dit varemærke, kan du risikere at skulle trække dit produkt tilbage eller omdøbe det, fordi andre beviser, at du krænker deres rettighed. Derfor kan et registreret varemærke give investorer og forretningspartnere sikkerhed for, at deres investering er beskyttet.

Læs mere