Studerende skal kende deres rettigheder: Patenter og varemærker skal på skemaet

Publiceret 12-09-2022

Patent- og Varemærkestyrelsen vil have flere idérige studerende til at lære, hvordan de beskytter deres innovationer med IP-rettigheder og vækster deres forretning. Undersøgelse bakker op om behovet for mere viden på området.

Når unge iværksættere første gang skal pitche en god idé til en mulig investor, kan der vente dem et mindre chok. For selvom langt flere end tidligere blive undervist i innovation og entreprenørskab, er de studerendes kendskab til IP-rettigheder som patenter, varemærker og design meget lille.

En stikprøveanalyse foretaget af Operate for Patent- og Varemærkestyrelsen på landets professionshøjskoler viser, at hele 61 pct. af de adspurgte studerende intet kendskab har til IP-rettigheder og hele 81 pct. vurderer, at det giver mening at sætte fokus på, hvordan man passer på og styrker sine idéer i studietiden, så man er rustet, når man er færdiguddannet.

Patent- og Varemærkestyrelsen vil gerne have IP-rettigheder som en naturlig del af undervisningen hos langt flere innovationsinteresserede studerende og elever, så de kreative hjerner fremover står så stærkt som muligt, når de skal forvandle deres idéer til kommercielle succeser.

”De studerende ønsker mere viden om IP-rettigheder, når de lærer om innovation og entreprenørskab. Noget vi kun kan bakke op om: Rettigheder kan nemlig gøre forskellen på en god idé og en gunstig forretning, men det er der for mange, der for sent opdager, så de går glip af vækstmuligheder eller først bliver klar over det, når de er blevet kopieret. Derfor vil vi gerne så tidligt som muligt gøre dem opmærksomme på, at det er vigtigt at have styr på sine rettigheder,” siger Barbara Suhr Jessen, der er sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Undersøgelser viser, at IP-rettigheder som varemærker og patenter kan have afgørende betydning for vækst og tiltrækning af investorer for iværksættere og SMV’er. Derfor har Patent- og Varemærkestyrelsen i selskab med flere danske professionshøjskoler udviklet et online videns-univers og undervisningsmateriale, der giver de studerende den viden om IP, som de savner.

At danske studerende har behov for mere viden om IP-rettigheder bakkes op af Fonden for Entreprenørskab:

“Vores mål er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Heri ligger der selvfølgelig også en naturlig interesse i at forstå, hvordan man eventuelt tiltrækker vækstkapital, investorer og beskytter sin idé mod kopister - så viden om IP, ser vi bestemt en fordel i at få integreret i entreprenørskabsundervisningen” siger administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard.

Patent- og Varemærkestyrelsens nye videns-univers hedder Styrk din idé. Det er allerede udbredt til flere af landets professionshøjskoler, og planen er, at det skal udbredes over hele landet.

Videns-universet kan findes på www.styrkdinide.dk

 

Fem gode grunde til at få styr på sine IP-rettigheder:

  1. Virksomheden har større sandsynlighed for vækst
  2. Virksomheden har lettere ved at tiltrække investorer
  3. Det er nemmere at stoppe kopier og for nærgående efterligninger – også på eksportmarkeder
  4. IP-rettigheder er en vare, man kan handle med
  5. Virksomheder kan få inspiration til produktudvikling fra andres registrerede rettigheder

Læs mere om rettigheder her: www.dkpto.dk/bliv-klogere-paa-rettigheder