Ny EUIPO rapport giver indsigt i retssager om forretningshemmeligheder

Publiceret 10-08-2023

EUIPO har udgivet en ny rapport om tendenser i retssager om forretningshemmeligheder i EU. Rapporten indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ analyse samt oversigt over udvalgte afgørelser på området.

Rapporten bygger på en analyse af ca. 700 domme afsagt fra 2017 til 2022, heraf 19 fra Danmark. I samme periode skete der en EU-harmonisering af beskyttelsen af forretningshemmeligheder gennem direktiv (EU) 2016/943, som skulle implementeres i medlemslandene senest 9. juni 2018.

Resultaterne viser blandt andet, at der er stor forskel på antallet af retssager om forretningshemmeligheder i medlemslandene. Derudover fremgår det, at de fleste tvister vedrører et enkelt medlemsland, mens grænseoverskridende tvister er relativt sjældne. Tvisterne er ofte mellem virksomheder og (tidligere) ansatte, og de angår i vidt omfang kommercielle/forretningsmæssige oplysninger fremfor tekniske oplysninger.

Den kvalitative del af rapporten kaster lys over fortolkningen af direktivets bestemmelser om bl.a. definitionen på forretningshemmeligheder, ulovlig erhvervelse og brug, proportionalitetsprincippet samt foranstaltninger i medfør af direktivet.

Endelig indeholder rapporten en oversigt over udvalgte retsafgørelser på området. Det kan være en hjælp for både virksomheder og rådgivere, da retspraksis på området stadig er under udvikling.

Læs rapporten