Patentordning er populær hos danske virksomheder

Publiceret 06-12-2023

166 danske virksomheder har i denne omgang søgt Erhvervsministeriets ordning om tilskud til at søge patent på deres ide. En af de virksomheder, der har haft gavn af ordningen, er Aalborg-virksomheden Cortex, der laver apparater til hudanalyser.

En voucher, der giver økonomisk tilskud til at søge patent, er blevet revet væk af danske virksomheder. 166 små og mellemstore virksomheder har således benyttet sig af det åbne vindue til at ansøge om at få del i Erhvervsministeriets patentvoucherordning og ansøgt om støtte til at søge patent på deres opfindelse.

Patentvoucheren giver små og mellemstore virksomheder økonomisk støtte på 75 procent af omkostningerne til et patentansøgningsforløb. Beløbet kan være op til 75.000 kroner.  Det er et bredt flertal i Folketinget, der har stået bag vedtagelsen af patentvoucherordningen, hvor der har været afsat tre millioner kroner årligt i perioden 2021-2023.

 At patentvoucheren også her i 2023 er blevet revet væk, vidner om et stort behov hos mindre virksomheder, og det er ifølge direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen, Sune Stampe Sørensen, positivt:

”I Patent- og Varemærkestyrelsen vil vi gerne hjælpe virksomhederne med at passe på deres ideer. Og det er godt at se, at så mange mindre virksomheder tager imod tilbuddet om at komme i gang med at søge patent. Det er et tegn på, at de kan se værdien i at patentere deres opfindelser. Et patent vil typisk øge deres muligheder for at tiltrække investorer, eksportere og skabe vækst. På sigt kommer det os alle til gavn i form af flere arbejdspladser,” siger Sune Stampe Sørensen.

Aalborg-virksomhed beskytter alt, der kan beskyttes
Formålet med ordningen er blandt andet at ruste virksomheder til f.eks. at stå stærkere mod kopister, når der skal eksporteres. Denne polstring har været vigtig for Aalborg-virksomheden Cortex, der laver apparater til hudanalyser, og som eksporterer 98 procent af det udstyr, de producerer.

”For os har det været vigtigt at beskytte alt det, der kan beskyttes,” siger Christian Buur, der er CEO i Cortex, og som i 2021 fik taget patent på en særlig hygiejnisk beskyttelsesanordning af plastik til deres udstyr, for eksempel det måleudstyr, der kommer i berøring med huden.

”Vores virksomhedstype er klassisk dansk. Vi er i Danmark gode til at finde nicher, som der er stor efterspørgsel efter uden for landets grænser. Så meget desto vigtigere er patenter. Det kan også øge virksomhedens værdi ved et eventuelt salg, at der er styr på patenterne,” siger Christian Buur, hvis virksomhed har 16 ansatte, men er på en vækstrejse med en omsætningsfremgang på 130 procent på et år.

Det er Erhvervshus Nordjylland, der administrerer den landsdækkende ordning, og her konstaterer direktør Lars Erik Jønsson, at der har været stor interesse gennem alle de tre år, ordningen har kørt.

”Med patentvoucheren får flere startups og små og mellemstore virksomheder økonomisk mulighed for at søge det patent, der er så afgørende for den enkelte virksomheds konkurrenceevne og vækstmuligheder,” siger Lars Erik Jønsson.

Fakta

Patentvoucheren er målrettet små og mellemstore virksomheder, der ønsker økonomisk støtte til deres patentansøgningsproces. Voucheren er et ud af i alt 16 initiativer i IP-handlingsplanen, som Erhvervsministeriet lancerede i efteråret 2021.

Antallet af patenter i Danmark er mindre, end det kunne forventes på baggrund af branchesammensætningen, og mens patentaktiviteten er høj for store virksomheder, halter SMV’er bagefter. Se figur 7, 8 og 9 i IP-handlingsplanen her: IP-handlingsplan.

Tal i IP-handlingsplanen viser desuden, at værditilvæksten i iværksættervirksomheder, som har taget patent, er væsentlig højere end i virksomheder uden patenter.

For at øge kendskabet til IP-rettigheder blandt virksomhederne gennemfører Patent- og Varemærkestyrelsen løbende oplysningskampagner. I efteråret 2023 blev der således gennemført en iværksætterkampagne under overskriften ”Det er en god idé at beskytte sin gode idé”.