Danske virksomheder i front på design

Publiceret 03-10-2023

Danmark har taget en imponerende føring, når handler om designansøgninger. Det viser en ny rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen, som sammenligner danske virksomheders designaktiviteter med virksomheder i andre europæiske lande.

Det fremhæves i rapporten, at EU's designintensive industrier har stor betydning for økonomien generelt, idet de i perioden 2017-2019 stod for 13 pct. af alle jobs i EU, ligesom virksomheder med designrettigheder har bedre økonomiske resultater end virksomheder uden IP-rettigheder.

At danske virksomheder indsender flere designansøgninger pr. mio. indbyggere end virksomheder fra andre europæiske lande er en tendens, der har været stabil siden 2016. Det er især virksomheder i kategorierne ’møbler og andre boligudstyrsartikler’ samt ’udsmykningsartikler’, der er aktive i forhold til designrettigheder.

Designbeskyttelse er relevant for virksomheder, fordi det kan bidrage til at beskytte både produkter og brand mod kopiering. Et registreret design kan også give investorer sikkerhed for, at de produkter, som de investerer i, er unikke og beskyttet.

For iværksættere med ambitioner om at vækste forretningen kan designregistreringen dermed blive et vigtigt differentieringsparameter. Og det understreger behovet for et tilgængeligt og enkelt ansøgnings-system, der kan hjælpe virksomheder med at opnå og fastholde styrkepositioner på designområdet.

På politisk plan har der været fuld gang i forhandlingerne af et forslag for modernisering og ajourføring af det 20 år gamle EU-designsystem. Forslaget har til formål har forenkle ansøgningsprocessen, og dermed skabe en mere effektiv beskyttelse af designrettigheder, særligt til gavn for små- og mellemstore virksomheder.

Læs rapport