Danmark har førertrøjen i grøn innovation

Publiceret 26-04-2024

Ny undersøgelse viser, Danmark har en klar styrkeposition inden for grøn teknologi og innovation sammenlignet med andre europæiske lande målt på andelen af grønne patentansøgninger.

Danske virksomheder går forrest i den grønne omstilling.

Det viser ny undersøgelse af andelen af patentansøgninger inden for grøn teknologi blandt virksomheder i Europa. Undersøgelsen, som netop er offentliggjort af EPO (Den Europæiske Patentmyndighed) fastslår, at der i Danmark er en meget høj innovationskapacitet inden for grøn innovation målt på andelen af patentansøgninger inden for ren og bæredygtig teknologi - clean tech - sammenlignet med andre europæiske lande som fx Tyskland og Frankrig.

 ”Det er meget glædeligt, at de danske virksomheder inden for clean tech og grøn innovation i den grad er opmærksomme på at tage patent på deres idé eller produkt. Det er vigtigt, at virksomhederne beskytter de gode idéer og opfindelser for at kunne vækste og kommercialisere forretningen – for i sidste ende at bidrage til den grønne omstilling til gavn for samfundet og for os alle sammen. Tallene viser også, at danske virksomheder på det grønne område i den grad opererer globalt ”, siger Flemming Kønig Mejl, enhedschef for politik, jura og internationalt arbejde i Patent- og Varemærkestyrelsen.

 Siden 2012 og frem til 2021 er andelen af grønne patentansøgninger ud af den samlede pulje af patentansøgninger fra virksomheder i Danmark stort set kun vokset, og innovationskapaciteten (den teknologiske fordel (RTA)) har i hele perioden ligget langt højere end de andre europæiske lande, der indgår i undersøgelsen.

 Danske virksomheder har mellem 2017 og 2021 stået bag 2.697 patentfamilier inden for grøn teknologi. En patentfamilie henviser til et sæt af patentansøgninger indleveret i forskellige lande på den samme opfindelse. Tallet 2.697 svarer til en 7. plads blandt 16 europæiske lande, og viser danske virksomheders betydelige globale indflydelse på området.

Danmark indtager førerposition inden for vind og biobrændsler
Teknologi og innovation er blandt løsningerne på de globale klimaudfordringer. Og det er særligt inden for grøn innovation og teknologi til reduktion af drivhusgasemissioner som fx vedvarende energikilder, biobrændsler og energilagringsteknologier, at Danmark og danske virksomheder har en klar styrkeposition. Også inden for bæredygtige teknologier til industriel forarbejdning i fx landbrug og fiskeri, teknologier til fremme af bæredygtige energiløsninger som fx grøn brint, Power-to-X, biobrændsler, udnyttelse og lagring af kulstofopsamling samt bæredygtige teknologier relateret til byggeri, boliger mv., er der en høj innovationskapacitet i Danmark.

Det er EPO (Den Europæiske Patentmyndighed), der står bag undersøgelsen ”International Patent Families (IPF) in Clean and Sustainable Technologies (Cleantech).

Om grønne patenter
Grønne patenter – fx rene og bæredygtige teknologier, ofte omtalt som clean tech eller grøn teknologi - omfatter en bred vifte af processer, produkter og anvendelser, der har til formål at reducere eller eliminere negative miljøpåvirkninger. Disse teknologier er designet til at forbedre energieffektiviteten, udnytte bæredygtige ressourcer, beskytte miljøet ved at reducere forurening og affald og hjælpe med at håndtere de negative virkninger af klimaændringer.

Undersøgelsen er offentliggjort på World Intellectual Property Day den 26. april.

Se undersøgelsen hos EPO

Faktaboks

Kort om de grønne patentklasser
Undersøgelsen er baseret på en analyse af internationale patentansøgninger med et Y02/Y04S-klassifikationstag, eller som er blevet identificeret relateret til plastgenbrug eller alternativer til plast.

Y02/Y04S-tags er udviklet af EPO og eksterne partnere, såsom FN's miljøprogram (UNEP) og International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD), for at lette identifikation og genfinding af patentdokumenter relateret til teknologier til afbødning af klimaændringer. (Kilde: International patent families (IPF) in clean and sustainable technologies (cleantech), EPO)

Den teknologiske fordel (RTA - Revealed Technological Advantage)
Den teknologiske fordel (RTA) er defineret som et lands andel af patentansøgninger inden for et bestemt teknologiområde divideret med landets andel af patentansøgninger inden for alle teknologiområder i en bestemt periode. I denne undersøgelse er den et mål for et lands specialisering i ren og bæredygtig innovation i forhold til dets samlede innovationskapacitet på tværs af alle teknologier. En RTA større end 1 antyder et lands fokus på et specifikt teknologisk område.