Danmark er blandt de mest innovative lande i Europa til bekæmpelse af kræft

Publiceret 01-02-2024

Målt på antallet af internationale patentansøgninger ligger Danmark på en 10. plads i Europa og på en 2. plads målt per indbygger. Det viser en ny undersøgelse fra den europæiske patentorganisation, EPO.

Kræft er fortsat en global sundhedstrussel på trods af fremskridt inden for forskning og teknologi på området. Ifølge European Cancer Information System (ECIS) forventes henholdsvis 31 procent og 25 procent af alle mænd og kvinder i EU at blive diagnosticeret med kræft inden de fylder 75 år. Over 5 millioner liv er blevet reddet i EU alene takket være opfindelser inden for onkologi. 

Forud for den internationale kræftdag 4. februar har EPO den 1. februar 2024 offentliggjort en ny undersøgelse ”Patenter og innovation mod kræft”. Undersøgelsen viser blandt andet, at innovation mod kræft målt på antallet af internationale patenteransøgninger, er steget med 70 pct. mellem 2015 og 2021.

Innovations- og forskningsniveau i særklasse
EPO-undersøgelsen dokumenterer også, at over 140.000 opfindelser inden for kræftområdet er blevet offentliggjort som patentansøgninger i løbet af de sidste 50 år. Og Danmark har bidraget betydeligt til fremskridtet. I de seneste 20 år er 1.415 internationale patentansøgninger inden for kræftbehandling blevet indleveret af danske ansøgere. Danmark ligger således på en 10. plads blandt de europæiske lande og på andenpladsen målt på patentansøgninger per million indbyggere.

Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen, glæder sig over det høje innovationsniveau i Danmark målt på antallet af patenter inden for kræft-området:

"Innovation og opfindelser er afgørende i kampen mod de store samfundsmæssige udfordringer inden for fx sundhed og klima. EPO-undersøgelsen dokumenterer, at antallet af indleverede patentansøgninger blandt danske virksomheder og universiteter er særdeles højt. Det vidner om et dansk innovations- og forskningsniveau i særklasse, og det kommer os alle sammen til gavn”, siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Innovation bidrager til fremtidens kræftbehandling
Kræftbehandlingen er blandt andet blevet styrket takket være nye og forbedrede teknologier. Her har gennembrud inden for immunterapi og genterapi spillet en væsentlig rolle. EPO-undersøgelsen viser også en væsentlig stigning i patentering inden for cancerdiagnostik.

Andre nye fremskridt inden for kræftbehandling og diagnosticering er sundhedsinformatik, herunder brug af avancerede billedbehandlingsteknikker og maskinlæringsalgoritmer, der forbedrer både opdagelse og diagnosticeringen af kræft.

Universiteter og offentlige forskningscentre spiller en stigende rolle
Den måde hvorpå innovationen bliver tilgængelig på markedet er under forandring. EPO-undersøgelsen peger på et skift de sidste to årtier. Og her spiller universiteter, hospitaler og offentlige forskningsorganisationer en stadig vigtigere rolle.

De har ifølge undersøgelsen været medvirkende til næsten en tredjedel af alle patentansøgninger inden for kræftbehandling mellem 2002-2021. I Danmark er Aarhus Universitet fx én af de største patentansøgere. 

Ny online platform letter adgangen til information og giver nye værktøjer til investorer og potentielle partnere
EPO-undersøgelsen lanceres sammen men en ny gratis online platform, "Technologies combatting cancer". Platformen omfatter ikke bare de 140.000 opfindelser, som undersøgelsen var baseret på, men mange flere. Den er er udviklet af patenteksperter i samarbejde med 10 nationale patentkontorer i Europa.

Værktøjet præsenterer innovation i form af patenter inddelt i fire temaer: forebyggelse og tidlig detektion, diagnose, behandling og efterbehandling. Værktøjet henvender sig til alle med interesse for, eller som arbejder med innovation inden for kræftområdet.

For at hjælpe med udviklingen og kommercialiseringen af nye teknologier, der bekæmper kræft, opdaterer EPO sit gratis værktøj "Deep Tech Finder", som kortlægger 8.000 nystartede europæiske virksomheder med patentansøgninger. Dette hjælper investorer og potentielle partnere med at finde europæiske startups med værdifulde nye kræftteknologier i deep tech-sektoren.

Læs hele undersøgelsen
Få adgang til EPOs ”Deep Tech Finder”
Få adgang til platformen ”Technologies combatting cancer”
Mød nogle af innovatørerne inden for kræft-området

Fakta om patentansøgninger inden for kræftområdet

  • Danmark ligger på en 10. plads i Europa målt på patentansøgninger
  • Danmark ligger på en 2. plads i Europa med 242,3 patentansøgninger per million indbyggere
  • USA: 50 procent af alle patentansøgninger mellem 2002 til 2021 kommer fra amerikanske ansøgere
  • EU: 18 procent af alle patentansøgninger kommer fra lande i EU
  • Japan: 9 procent af alle patentansøgninger kommer fra Japan.