Årsrapport 2023: Få et overblik her

Publiceret 04-06-2024

Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe et godt IP-miljø med gode vilkår for innovation og vækst - nationalt og internationalt.

Medarbejdere fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der går rundt i kontorlandskabet.

Vi har samlet nogle af hovedpointerne fra Patent- og Varemærkestyrelsens årsrapport for 2023.

Aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller
Efterspørgslen på styrelsens behandling af danske patentansøgninger har i 2023 ligget lidt over både 2022 og 2021.

Derudover trådte enhedspatentet i kraft den 1. juni 2023. Det skaber en ny mulighed for virksomheder, der får udstedt et europæisk patent. Efter udstedelsen kan der med én ansøgning opnås patentbeskyttelse i 17, og på sigt i op til 25 EU-medlemslande.

Aktiviteter i relation til varemærker og design
I 2023 er antallet af nationale ansøgninger på varemærkeområdet steget sammenlignet med 2022.

2023 var også året, hvor arbejdet med den kommende EU designreform tog til. Den ventede reform skal bl.a. gøre det lettere og billigere at ansøge om design-rettigheder for små og mellemstore virksomheder

Reformen afventer endelig godkendelse på ministerrådsmøde.

National og international IP-politik
Styrelsen har i 2023 underbygget samarbejdet med andre IP-myndigheder ved blandt andet at bidrage med faglig ekspertise og indgået i en udenrigsministeriel partnerskabsindsats omkring IPR i Kina. 

Internationale projekter og samarbejder
Styrelsen er fortsat aktiv i myndighedssamarbejder i Brasilien og Indien, og relationerne er forstærket. Styrelsen er desuden engageret som juniorpartner i et tilsvarende projekt i Indonesien.

Målet er at bidrage til en bedre og mere effektiv praksis i landene til gavn for danske virksomheder, der opererer globalt.

Udbrede kendskabet til IP-rettigheder
I 2023 har styrelsen øget kendskabet til IPR gennem to landsdækkende kampagner, sociale medier, presse, webinarer, undervisningsmaterialer og digitale selvbetjeningsløsninger.

Derudover har styrelsen styrket partnerskabssamarbejder med henblik på, at SMV’er i højere grad får taget stilling til IP-rettigheder 

Strategisk vigtige resultatmål
Styrelsen har udpeget en række strategisk vigtige resultatmål, som har haft stort fokus i 2023. Blandt disse er blandt andet 

Styrelsen arbejder med implementeringen af FN’s verdensmål.

Det sker blandt andet gennem deltagelse i regeringens grønne og strategiske partnerskab med Indien samt ved at udarbejde anbefalinger til styrelsens fremadrettede arbejde med bæredygtighed.

At øge kendskabet til værdien af IP-rettigheder er ligeledes blandt styrelsens prioriterede strategiske mål.

Forventninger til det kommende år
I 2024 vil styrelsen blandt andet arbejde for at sikre danske virksomheders interesser i forbindelse med de kommende lovpakker fra EU-Kommissionen, herunder navnlig Patentpakken.

Desuden sigter styrelsen efter at øge danske virksomheders brug af IP-rettigheder. Det er derfor et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne.

Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter. Det sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande, hvilket også er til gavn for danske virksomheder.

Læs hele årsrapporten for 2023