Brasilien: Internationalt samarbejde fremmer tæt IP-dialog

Publiceret 05-03-2024

Brasilien er det 5. største land i verden med over 210 mio. indbyggere og den 12. største økonomi. Landet er én af de globale giganter inden for minedrift, landbrug og fremstilling og ét af de mest dynamiske kommercielle markeder i Sydamerika.

Af sektorrådgiver på den danske ambassade i Brasília, Terkel Borg

Som nuværende formand for G20-gruppen af verdens største økonomier og som potentielt fremtidigt medlem af OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) har Brasilien i en årrække satset på at vækste sin industrielle innovation for at drive den økonomiske udvikling og tiltrække flere udenlandske investeringer. Den nuværende regering under præsident Luiz Inácio da Silva har lagt sig fast på, at særligt bedre beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder bliver en nøgleprioritet i denne indsats.

Tæt samarbejde og vidensudveksling
Patent- og Varemærkestyrelsen har siden 2019 samarbejdet tæt med Brasiliens IP-kontor, INPI, for at dele institutionserfaringer og tekniske perspektiver om sagsbehandling og IP-beskyttelse. I 2024 er det planen, at de to IP-kontorer vil udveksle op mod 20 ekspertdelegationer, som vil drøfte en række emner, der kan understøtte INPI’s udviklingsambitioner. Særligt fokus vil være på arbejdsprocesser, der kan hjælpe INPI med at nedbringe sagsbehandlingstiden til et gennemsnit på to år for de 28.000 patentansøgninger, som årligt indleveres, samt at åbne for større kontakt mellem INPI og brugerne af IP-systemet i Brasilien.

Det stærke samarbejde giver Patent- og Varemærkestyrelsen solid indsigt i IP-miljøet i Brasilien. En viden, som sammen med den danske ambassade, bruges til at hjælpe virksomheder med IP-aktiver, der ønsker at etablere sig på det brasilianske marked. Der kan spores stor begejstring fra Brasilien for samarbejdet, da det brasilianske IP-kontor har tæt kontakt til landets forsknings- og erhvervsliv og gerne vil bruge kontakten med Danmark til at danne flere bilaterale partnerskaber.

”Alle fælles aktiviteter i vores samarbejde med Danmark bidrager til INPI’s strategiske mål og kvaliteten af vores serviceydelser, som hjælper os med at skabe et positivt aftryk på innovationsmiljøet og den industrielle udvikling i Brasilien. Det kommer i sidste ende innovative entreprenører og det brasilianske samfund til gode og genererer muligheder for danske virksomheder i Brasilien”, fortæller INPI’s direktør, Júlio César Moreira.

Samarbejdet med Brasilien ventes at fortsætte som minimum indtil 2026. I april rejser direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen, Sune Stampe Sørensen, til Brasilien for at have konsultationer med danske virksomheder i São Paulo og dele erfaringer med INPI om Patent- og Varemærkestyrelsens netværksaktiviteter med aktører i IP-branchen for at støtte professionel sparring og inspiration til fælles IP-kampagner og håndhævelse. 

”Det tætte samarbejde mellem INPI og Patent- og Varemærkestyrelsen har medvirket til at forbedre rammebetingelserne for innovative brasilianske virksomheder. En velfungerende IP- infrastruktur bidrager til, at virksomhederne kan beskytte og håndhæve deres immaterielle rettigheder til gavn for både deres innovation og den brasilianske økonomi. Det har været meget glædeligt at følge den positive udvikling siden samarbejdets start i 2019, og at de danske erfaringer har vist sig nyttige for vores brasilianske søsterkontor”, siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.