Behandling af personoplysninger, når du bruger vores selvbetjeningssystem PVS Pay

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Allé 81 
2630 Taastrup 
CVR-nr.: 17039415 
Telefon: (+45) 43 50 80 00 
E-mail: pvs@dkpto.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At håndtere elektroniske gebyropkrævninger, herunder at sikre registrering af rettidig betaling med henblik på opretholdelse af en rettighed.
 • At håndtere elektroniske indbetalinger og skabe overblik over transaktioner i forbindelse med en oprettet PVS konto.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Håndtering af elektroniske gebyropkrævninger:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
 • Varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. januar 2019.
 • Designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. januar 2019.
 • Patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019.
 • Lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 29. januar 2019.

Håndtering af PVS konto:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

 • Almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger, herunder bl.a. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, sagsnummer.
 • Hvis du bruger login i løsningen behandler vi også bruger-id og adgangskode.
 • Betalingskortoplysninger og kontooplysninger hos Patent-og Varemærkestyrelsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, som på styrelsens vegne behandler de ovennævnte personoplysninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået databehandleraftaler med disse.
 • Dine oplysninger kan blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvis en uden for EU og EØS anmoder om aktindsigt, vil dine oplysninger blive videregivet i det omfang vi er forpligtet til dette efter lovgivningen. Videregivelse sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g. og art. 86.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kommer fra dig selv og fra vores egne databaser.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder behovet for at sikre, at vi kan rekonstruere bortkomne data eller rette fejl i data. Hvis du bruger login i PVS pay, gemmes dine login-oplysninger, herunder brugernavn, e-mail og password, indtil du beder om at få dem slettet.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af, i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af personoplysninger om dig.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive glemt

I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen selv sletter dem.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Patent- og Varemærkestyrelsen fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsen til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.