Digitalisering i Patent- og Varemærkestyrelsen

Digital post i e-Boks

Som første skridt på rejsen har vi digitaliseret vores kommunikation, så post i forbindelse med sagsbehandlingen på det nationale patent- og brugsmodelområde nu sendes til e-Boks. 

Den digitale kommunikationsform sikrer hurtigere og bedre kommunikation med færre udgifter til porto og en mindre belastning af miljøet.

Fra 2021 og frem overgår vi trinvist til også at sende digital post på de øvrige rettighedsområder.

Den trinvise implementering sker for at minimere risici for eventuelle komplikationer for vores kunder.

Du kan med fordel følge med her på hjemmesiden, hvor vi løbende informerer om overgangen til digital post.

Hvis du bruger IP Client

Brugere af IP Client, modtager allerede post digitalt og vil fortsat modtage breve i IP Client, på sædvanlig måde. I en periode vil du blive mødt af et nyt skærmbillede, når du tilgår IP Client. Her skal du vælge mellem to indgange til systemet:

  • En indgang for dig, der arbejder med sager om danske patenter og brugsmodeller. 
  • En indgang for dig, der arbejder med supplerende beskyttelsescertifikater (SPC), DK/EP-sager samt sager om varemærker og design.

Tilmelding til IP Client

IP Client giver adgang til rettighedssager i Patent- og Varemærkestyrelsen.