Vores udsyn går længere end til Danmarks grænser

Et fornuftigt, stærkt og ensartet rettighedssystem er rygraden for international handel. Derfor spiller den internationale indsats en væsentlig rolle i vores daglige arbejde. Vi repræsenterer danske synspunkter, når europæiske og internationale rettigheder bliver diskuteret og forhandlet. For det er en del af Patent- og Varemærkestyrelsens ansvar, at sikre de bedste rammevilkår for danske virksomheder. Ikke bare i Danmark, men også uden for landets grænser. 

Her har vi indflydelse

Vi deltager både i nordiske, europæiske og globale samarbejder, hvor vi indgår i komitéer i de styrende organer og de faglige arbejdsgrupper. I EU foregår arbejdet blandt andet i rådsarbejdsgrupper og ekspertgrupper, hvor vi drøfter aktuelle emner og forhandler nye europæiske retsakter
samt giver udtryk for danske synspunkter og holdninger. Derudover har vi også indflydelse i de forskellige IP-organisationer verden over.

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Vores arbejde i EUIPO foregår i det øverste organ, Management Board, samt i Joint Committee, Budget Committee, i harmoniseringsprojekter og i en række arbejdsgrupper.

European Patent Office (EPO)


Arbejdet i EPO foregår i det øverste organ, Administrationsrådet, samt i budget- og finanskomitéen, patentlovskomitéen, den tekniske og operationelle komité og select committee.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Vores arbejde i WIPO foregår i en række komitéer, primært inden for bl.a. patent, varemærke, design, udvikling og traditionel viden. Derudover deltager vi i en række arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling af enkelte internationale systemer.

Internationale samarbejdsprojekter

Patent- og Varemærkestyrelsen har en langvarig tradition for samarbejde med søstermyndigheder verden over. På den måde kan vi fremme gode og ensartede rammevilkår på rettighedsområdet til gavn for både international handel, danske virksomheder og de lande, vi samarbejder med. Samtidig sikrer samarbejdet med udenlandske myndigheder også, at vores medarbejdere holder sig skarpe på den seneste internationale udvikling. 

Vores internationale samarbejdsprojekter tager typisk form af samarbejde mellem to landes myndigheder inden for patent, varemærke og design. Ofte bliver der samarbejdet om at opbygge kapacitet inden for sagsbehandling af patent og varemærker, kunderelationer, awareness og håndhævelse af rettigheder.

Projekterne administreres af styrelsens sektion for Internationale Projekter.

 

IP myndigheds-samarbejdsprojekter

Aktuelt har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen samarbejdsprojekter med myndigheder i:

  • Brasilien og Argentina (fælles projekt)
  • Indien

Som led i vores aktuelle projekter har vi udstationerede sektorrådgivere på de danske ambassader i Brasilia og New Delhi.

Myndighedssamarbejdet medfinansieres af Udenrigsministeriet og understøtter Danmarks udviklings- og udenrigspolitik samt Regeringens strategi for Økonomisk Diplomati. Samarbejdet med Indien er desuden en del af Grønt Strategisk Partnerskab, som Danmark og Indien har indgået.

Øvrige samarbejdsprojekter

I Patent- og Varemærkestyrelsen deltager vi desuden i EU-twinning-projekter på rettighedsområdet i:

  • Serbien
  • Egypten

Et twinning-projekt er et samarbejde mellem to offentlige institutioner, hvor der deles praktisk viden, og en erfaren medarbejder udstationeres i samarbejdslandet.

Vi har desuden gensidigt udviklingssamarbejde med: Gulf Cooperation Council Patent Office.