Designbeskyttelse i udlandet

Hvis du vil beskytte dit design uden for Danmark, skal du ansøge om det. Du kan vælge forskellige løsninger, alt efter hvor i verden dit design skal beskyttes.

Registrer dit design i EU

Du kan registrere dit design i hele Europa med én enkelt ansøgning. Det kan være en god idé, hvis du har planer om at lancere dit produkt uden for Danmark.

Processen minder i store træk om at ansøge i Danmark, men du skal indlevere ansøgningen til EU-kontoret for varemærker og design, EUIPO. Du kan godt skrive selve ansøgningen på dansk, men du skal også angive et andet sprog (engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk), som bruges, fx hvis andre indvender noget mod din designregistrering. 

Du kan også videreføre en dansk designregistrering i op til 6 måneder fra ansøgningsdatoen. 

Ansøg om designregistrering i Europa

 

Registrer dit design internationalt

Vil du registrere dit design i lande uden for Europa, kan du ansøge i hvert enkelt land, du ønsker beskyttelse i.

Du kan også vælge at ansøge i en række lande på én gang gennem det internationale Haag-system. Her indsender du én enkelt ansøgning til det internationale kontor, WIPO, hvor du angiver, hvilke lande ansøgningen skal dække.  Ansøgningen vil blive behandlet særskilt i hvert enkelt land. Du kan altså blive godkendt i nogle lande og afvist i andre.  

Da der er forskel på reglerne landene imellem, kan det være en god idé at få hjælp af en privat rådgiver.

Ansøg om international designregistrering