Dansk varemærkeansøgning

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver og antal klasser, du vil registrere dit varemærke for.

Beregner

Udarbejdelse, tilpasning og godkendelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent – og Varemærkestyrelsen (inkluderer 1 klasse)
En klasse ekstra
Yderligere klasser á 600 kr.
Evt. indsigelse (udgift til rådgiver): 10.000-15.000 kr.

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en varemærkeansøgning. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. for en varemærkeansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af dansk varemærkeansøgning

  • Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger, om dit varemærke kan registreres, herunder om der er andre varemærker, der ligner dit.

Tilpasning af den danske varemærkeansøgning (efter ca. 1-2 måneder)

  • En varemærkeansøgning skal ofte rettes til, før den kan offentliggøres. Der kan eksempelvis være behov for præciseringer af, hvilke varer eller tjenesteydelser, varemærket skal gælde for.
  • Tilretningen foregår i dialog med sagsbehandleren og kan ske ad flere omgange.

Klasser

Varemærker beskyttes for bestemte varer og/eller tjenesteydelser, fx tøj, maling eller transportvirksomhed. Disse er grupperet i forskellige klasser. Varemærkebeskyttelsen gælder kun for de varer eller tjenesteydelser, du vælger i ansøgningen. Derfor er det en god idé, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne, før du ansøger.

Dit varemærke offentliggøres (efter 1-2 måneder)

  • Dit varemærke offentliggøres, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at det kan registreres.
  • Varemærket bliver offentliggjort digitalt i Dansk Varemærketidende.

Evt. indsigelse (efter 2-4 måneder)

  • Andre har mulighed for at gøre indsigelse mod, at dit varemærke registreres, hvis de mener, at dit varemærke ligner deres.
  • Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indsigelse, får du besked om dette, og hvad dine muligheder er i denne proces.

Dit varemærke bliver registreret (efter 4-6 måneder)

  • Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke modtager indsigelser, bliver dit varemærke registreret. Du modtager herefter et registreringsbevis.

Du skal betale fornyelsesgebyr hvert 10. år

  •  Bruger du dit varemærke, gælder det, så længe du betaler fornyelsesgebyr. Det skal du gøre hvert 10. år.
  • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret.