Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af ansøgning (udgift til rådgiver)
55000
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
3000
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
15000

Andet år

Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
5000
Publiceringsgebyr
2000

Løbende omkostninger

Årsgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen
500

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.