Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Håndtering og indlevering af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af europæisk ansøgning til EPO (gebyr)

Andet år

Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)

Tredje år

Oversættelse og gyldighed pr. land (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyr pr. land

Løbende omkostninger

Årsgebyr pr. land

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.