Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
55000
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
3000
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
15000
Håndtering og indlevering af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
10000
Indlevering af europæisk ansøgning til EPO (gebyr)
25000

Andet år

Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
15000
Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
5000
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
15000

Tredje år

Oversættelse og gyldighed pr. land (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyr pr. land
2000

Løbende omkostninger

Årsgebyr pr. land
1000

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.