Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
55000
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
3000
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
15000
Håndtering og indlevering af international ansøgning (udgift til rådgiver)
10000
Indlevering af international ansøgning (gebyr til PCT-myndighed)
25000

Andet år

Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
5000

Tredje år og frem

Videreførelse af international ansøgning til EPO (gebyr)
25000
Håndtering af videreførelse af international ansøgning til EPO (udgift til rådgiver)
14000
Videreførelse af international ansøgning uden for Europa (gebyr pr. land)
Videreførelse af international ansøgning udenfor Europa (udgift til rådgiver pr. land)
12000
Tilpasning af videreført ansøgning i valgte lande udenfor Europa pr. land (udgift til rådgiver)
45000
Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
30000
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
15000
Oversættelse og gyldighed af europæisk patent pr. land (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyr pr. land
2000

Løbende omkostninger

Årsafgifter pr. land
1000

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.