Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af patentansøgning (udgift til rådgiver)
55000
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen
3000
Indlevering af international patentansøgning (gebyr til PCT-myndighed)
35000

Andet år

Tredje år og frem

Videreførelse af PCT-ansøgning til EPO (gebyr)
30000
Videreførelse af PCT-ansøgning uden for Europa (gebyr pr. land)
Videreførelse af PCT-ansøgning uden for Europa (udgift til rådgiver pr. land)
25000
Behandling/udstedelse i nationale lande pr. land
30000
Behandling/udstedelse i EPO
30000
Gyldighed og oversættelse af europæisk patent pr. land
Publiceringsgebyr pr. land uden for Europa
2000
Publiceringsgebyr pr. land i Europa
2000

Løbende omkostninger

Årsgebyr pr. land uden for Europa
3000
Årsgebyr pr. land i Europa
3000

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skønover udgifter til gebyrer, rådgivning, oversættelser mv. for en simpel ansøgning og skal på ingen måde sidestilles med en konkret beregning.