Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af patentansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen
Indlevering af international patentansøgning (gebyr til PCT-myndighed)

Andet år

Tredje år og frem

Videreførelse af PCT-ansøgning til EPO (gebyr)
Videreførelse af PCT-ansøgning uden for Europa (gebyr pr. land)
Videreførelse af PCT-ansøgning uden for Europa (udgift til rådgiver pr. land)
Behandling/udstedelse i nationale lande pr. land
Behandling/udstedelse i EPO
Gyldighed og oversættelse af europæisk patent pr. land
Publiceringsgebyr pr. land uden for Europa
Publiceringsgebyr pr. land i Europa

Løbende omkostninger

Årsgebyr pr. land uden for Europa
Årsgebyr pr. land i Europa

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skønover udgifter til gebyrer, rådgivning, oversættelser mv. for en simpel ansøgning og skal på ingen måde sidestilles med en konkret beregning.