Beregner

Første år

Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
Indlevering af international ansøgning (gebyr til PCT-myndighed)

Andet år

Tredje år og frem

Videreførelse af international ansøgning til EPO (gebyr)
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
Publiceringsgebyrer

Løbende omkostninger

Årsgebyrer

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.