Beregner

Gebyr til EUIPO (inkluderer 1 klasse)
En klasse ekstra
Yderligere klasser á 1120 kr.

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en varemærkeansøgning. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. for en varemærkeansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.