Beregner

Første år

Udformning af europæisk patentansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af europæisk patentansøgning (gebyr til EPO)

Andet år

Tilpasning af europæisk patentansøgning (udgift til rådgiver)

Tredje år

Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO) 15.000 kr.
Oversættelse og gyldighed pr. land
Publiceringsgebyr pr. land

Løbende omkostninger

Årsgebyr pr. land

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB:   De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.