Beregner

Første og andet år

Udarbejdelse af international ansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af international ansøgning (gebyr til PCT-myndighed)

Tredje år og frem

Videreførelse af international ansøgning til EPO (gebyr)
Håndtering af videreførelse af international ansøgning til EPO (udgift til rådgiver)
Videreførelse af international ansøgning uden for Europa (gebyr pr. land)
Videreførelse af international ansøgning udenfor Europa (udgift til rådgiver pr. land)
Tilpasning af videreført ansøgning i valgte lande udenfor Europa pr. land
Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
Oversættelse og gyldighed af europæisk patent (udgift til rådgiver pr. land)
Publiceringsgebyr pr. land

Løbende omkostninger

Årsafgifter pr. land

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.