Beregner

Første og andet år

Udarbejdelse af international ansøgning (udgift til rådgiver)
55000
Indlevering af international ansøgning (gebyr til PCT-myndighed)
25000

Tredje år og frem

Videreførelse af international ansøgning til EPO (gebyr)
25000
Håndtering af videreførelse af international ansøgning til EPO (udgift til rådgiver)
14000
Videreførelse af international ansøgning uden for Europa (gebyr pr. land)
Videreførelse af international ansøgning udenfor Europa (udgift til rådgiver pr. land)
12000
Tilpasning af videreført ansøgning i valgte lande udenfor Europa pr. land
45000
Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
30000
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
15000
Oversættelse og gyldighed af europæisk patent (udgift til rådgiver pr. land)
Publiceringsgebyr pr. land
2000

Løbende omkostninger

Årsafgifter pr. land
1000

Dine valg

Udspecificering af valg
Eksporter (PDF)

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.